Made in Europe

Junija sem predlagala spremembe oziroma dopolnitve k programu Obzorje 2020. Prav na temo telemedicine in za razvoj tehnologij za zdravljenje na domu. Danes pa že vidimo v Evropskem parlamentu delovne primere IKT industrije za prav to bodočo Evropsko pomoč. Podpiramo vse kar bo pomagalo zdravje ljudi.

Robotske tehnologije, ki so povezane na internet, nam omogočajo lažje življenje z manj skrbmi. Tako smo lahko doma dlje časa in tudi mnogo bolj varni.

Omogoča samostojno življenje za starejše ter za osebe s posebnimi potrebami.

Kirurški posegi na daljavo z najnovejšo 3d tehnologijo ter oprema za zdravljenje na domu.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15