Korak naprej pri zaščiti pred nevarnimi snovmi v baterijah

Bruselj, 20 marec 2013

Evropski poslanci, člani Odbora za Okolje, javno zdravje in varno prehrano (ENVI) so danes soglasno sprejeli spremembo Direktive o baterijah (NiCd baterije za uporabo v brezžičnem električnem orodju). Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) je kot poročevalka za politično skupino EPP opozorila na varnost javnega zdravja in hkrati priložnosti za Slovenska podjetja, ki si prizadevajo za učinkovito rabo in predelavo surovin.

Kadmij je strupena snov, tako za okolje kot za zdravje. V okolje lahko uhaja zaradi nepravilnega ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami. Odpadne baterije sicer prispevajo relativno malo kadmija v primerjavi z nekaterimi drugimi industrijskimi procesi.

Mazej Kukovičeva je pred glasovanjem poudarila: “Potrebno je prehodno obdobje, ki bo omogočilo gospodarskim subjektom v celotni vrednostni verigi, da se še dodatno prilagodijo. Z ekonomskega in okoljskega vidika ni smiselno, da s trga takoj umaknemo zaloge baterij ter akumulatorjev, ki ne izpolnjujejo zahtev. Zbiranje odpadnega materiala bo tudi pripomoglo k učinkoviti ponovni uporabi teh zelo pomembnih surovin.”

Sprememba direktive vsebuje tudi prepoved gumbastih celic, ki vsebujejo živo srebro. Zaradi prizadevanj Mazej Kukovičeve bo prepoved začela veljati konec leta 2014, kar je dve leti pred predlaganim datumom. Mazej Kukovičeva poudarja, da “Novi datum ustreza pogoju varstva najbolj ranljivih skupin, še prav posebej otrok, ki so nepotrebno izpostavljeni živemu srebru preko baterij v igračah.”

Končno glasovanje o poročilu je predvideno na plenarnem zasedanju maja v Strasbourgu.

***

Za dodatne informacije se obrnite na: Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41 775 096, mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15