Dolgoročna podpora gospodarstvu za konkurenčnost Evropskega energetskega trga

Bruselj, 19 marec 2013

Evropski poslanci, člani Odbora za Industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) so danes z večino sprejeli poročilo “Sedanji izzivi in priložnosti za energijo iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu”. Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) je kot poročevalka za mnenje Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) v svojem mnenju izpostavila izzive in priložnosti, ki jih ponujajo obnovljivi viri energije znotraj evropskega notranjega trga.

Mazej Kukovičeva Komisijo poziva k predlogu razumnih zavezujočih ciljev do leta 2030, ki bi upoštevali deleže energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, energetsko učinkovitost, čiste tehnologije iz konvencionalnih virov in shranjevanje CO2. Posebej poudarja razvoj infrastrukture, ki je nujna za povečano vključitev obnovljivih virov energije.

Mazej Kukovičeva tudi poudarja, “Izkoriščanje odpadkov je priložnost za nadaljnji razvoj obnovljivih virov energije in doseganje ciljev Evropskega energetskega načrta. Na tem področju je v prihodnosti pričakovati velik razvoj. Cene električne energije pa je potrebno zagotoviti na sprejemljivi in mednarodno konkurenčni ravni.”

Odbor ITRE je tudi sprejel predlog spremembe, ki Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) zagotavlja sredstva za izvajanje njenih nalog in doseganje ciljev uredbe o celovitosti, preglednosti in učinkovitosti veleprodajnega energetskega trga. To je za vzpostavitev celovitega in preglednega notranjega trga za elektriko in plin do leta 2014 nujno.

Končno glasovanje o poročilu bo na plenarnem zasedanju v Strasbourgu aprila.

***

Za dodatne informacije se obrnite na: Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41 775 096, mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15