Ponovno ženska kritika na ženske teme

Presenetila me je negativna ocena urednice o ženskem omizju v današnjem uvodniku priloge Ona. Po njenem prvotnem odzivu na dogodek sem poslala pismo, ki ga objavljam v celoti. Razumem in pozdravljam njeno prizadevanje za preprečevanje nasilja nad ženskami. Prepričana sem, da se ženske lažje odločajo o svoji usodi takrat, ko imajo delo in so materialno neodvisne. Tudi zato menim, da so zdravje, varna hrana in priložnosti za delo žensk teme o katerih je vredno govoriti spoštljivo.

***

Pozdravljena gospa Sabina,

hvala za poslano. Vesela sem bila pobude, da se srečamo na okrogli mizi, in v prihodnje upam, da bomo dodale pozitivno noto in govorile o rešitvah, tako kratkoročnih kot dolgoročnih. Zahvaljujem se vam za posredovano zgodbo. Kot veste, v EU pripravljamo zakonodajo o preprečevanju nasilja nad ženskami. Gre za strukturen in večplasten problem, zato si kot političarka in mama prizadevam za njegovo reševanje.

Obiskala sem varne hiše in komune v Sloveniji in kot posameznica pomagam, kjer lahko. V Evropskem parlamentu si prizadevam predvsem za zdravje in za delovna mesta. Posebno pozornost na tem področju je na na mladih in na ženskah. V domovini pripravljam številna srečanja in omizja skupaj z ekipo Požen’ Evropo. Moj ključni projekt v Sloveniji pa je Hrana za zdravje in delovna mesta. Tudi aktivna udeležba v tem projektu lahko pripomore ženskam pri njihovi brezizhodni situaciji.

Menim, da lahko tudi vaša revija še nekoliko bolj pripomore k ozaveščenosti. Ne sicer z izpostavljanjem zgodb žensk, ki so bile žrtve, ampak z osvetljevanjem organizacij, ki so bile ustanovljene z namenom pomoči in preprečevanja nasilja. Tako bodo organizacije dobile večjo prepoznavnost med ženskami, ki njihovo pomoč potrebujejo. Hkrati pa bodo dobile prepoznavnost tudi med ljudmi, ki bodo pripravljeni pomagati, da lahko te organizacije rastejo in nudijo pomoč. Pošiljam vam spletno stran, iz katere lahko dobite mnogo idej za akcije, ki ozaveščajo o nasilju nad ženskami in odpirajo prostor za reševanje njihovih tragičnih zgodb.

http://www.vday.org/about/who-what-how

Sicer pa do sedaj še nisem doživela, da bi me poklicali iz vaše revije glede evropskih tematik, ki se dotaknejo vsakega izmed nas. Tovrstnih razprav in pisanj v Sloveniji enostavno ni, ker je Evropa še vedno nekaj zelo oddaljenega. Rešitev na eni in edini razpravi v Sloveniji preprosto ni moč niti našteti, kaj šele o njih konkretno razpravljati.

Prijetno nedeljo vam želim,

Zofija Mazej Kukovič MEP

***

WordPress theme: Kippis 1.15