Izboljšana komunikacija s potrošniki lahko za podjetja pomeni veliko konkurenčno prednost

Danes so evropski poslanci na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejeli Letno poročilo o konkurenčni politiki. Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) je v imenu politične skupine o tej temi, posebej pomembni za mala in srednje velika podjetja, sodelovala na razpravi.

Konkurenčnost je s strateškega vidika bistvena za preživetje evropskih podjetij, gospodarstva in družbenega modela v okviru globalizacije in zlasti v času gospodarske krize piše predlog poročila Evropskega parlamenta, ki bo šel na glasovanje na zasedanju v Strasbourgu.

Politika konkurenčnosti EU bi morala biti usklajena z ostalimi politikami EU. Letno poročilo o konkurenčni politiki EU bi moralo služiti kot instrument za nadaljnji razvoj splošne konkurenčnosti Unije s širjenjem konkurence in odpiranjem trgov za nove akterje, kot so mala in srednje velika podjetja. Zaradi česar se poročilo ne bi smelo nanašati le na praktično izvajanje politike konkurence s strani Komisije, temveč bi moralo usmerjati gospodarsko politiko EU.

“Konkurenčnost je temelj socialno tržnega gospodarstva in Evropski parlament je tukaj prispeval veliko dodano vrednost. Politiki smo odgovorni za to, da vzpostavljamo okolje, v katerem bo lahko inovativnost in ustvarjalnost posameznikov in podjetij cvetela. V katerem bodo lahko srednje velika in mala podjetja vstopala ne le na evropski trg, ampak tudi na globalne trge,” je v svojem govoru izpostavila Mazej Kukovičeva.

Konkurenčnost je del genskega zapisa Evropske unije, ki temelji na načelih odprtih trgov in enakih pogojev. Temveč je temelj evropskega socialnega tržnega gospodarstva in politika konkurenčnosti pa je orodje v interesu evropskih potrošnikov pri zagotavljanju delovanja in dostopnost notranjega trga.

Mazej Kukovičeva je nadaljevala: “Zagotoviti moramo konkurenčno okolje, v katerem se bodo institucije znanja in centri odličnosti povezovali med sabo in z večjo močjo znanja nastopali na zunanjem trgu. Torej ne, da bodo tekmovali samo med samo, ampak bodo tekmovali navzven, globalno.”

Zlasti v Evropi pa je zaradi gospodarske krize krepitev konkurenčnosti bistvenega pomena za nadaljnjo rast delovnih mest ter tako doseči vse zastavljene dolgoročne cilje kot pri strategiji Evropa 2020. Konkurenčnost Evropske industrije in evropskih delovnih mest bo dosežena le z inovacijami in prispevkom visokokvalificiranih delavcev. Vse države članice bodo morale dodatno vložiti v izobraževanje, poklicno usposabljanje ter raziskave in razvoj. Brez vlaganj in brez povezovanj, tako čez in znotraj meja, se dolgoročne perspektive ne bodo spremenile v Evropi.

“V končni fazi pa bo potrošnik tisti, ki bo imel največjo korist. Posebej na področju živilstva. Kar 14 % je tistih stroškov, ki jih potrošnik v povprečju porabi za gospodinjstvo. Izboljšana komunikacija s potrošniki lahko pripomore tudi k izboljšanju konkurenčnosti na nivoju Evrope, ki bo močnejša v svetu,” je svoj govor zaključila Zofija Mazej Kukovič.

***

Za  dodatne informacije se obrnite na: Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41775096 , mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15