Jasnejša in večja preglednost na trgu živil za osebe, za katere je prehrana življenjskega pomena

Strasbourg, 11. junij 2013

Danes so evropski poslanci na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejeli novo uredbo o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, in živilih za posebne zdravstvene namene. Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) je v imenu politične skupine o tej temi, posebej pomembni za osebe, za katere je prehrana življenjskega pomena, sodelovala na razpravi.

Posamezniki s posebnimi prehranskimi potrebami, predvsem dojenčki, otroci do tretjega leta starosti ter ljudje s posebnimi boleznimi potrebujejo v svoji prehrani posebna živila. Vprašanju živil, namenjenih tistim s posebnimi prehranskimi potrebami je v zakonodaji Evropske unije namenjene veliko pozornosti, kar je odraz povpraševanja na trgu po oskrbi z varnimi in zdravimi živili.

Ker je predvsem v zadnjem času prišlo do razcveta sektorja posebnih živil, tako potrošniki kot nadzorni organi vse težje ločijo med živili za splošno uporabo in živili, namenjenimi ranljivim skupinam prebivalstva, za katere je posebna prehrana življenjskega pomena.

“Naše zdravje je v veliki meri odvisno od vnosa hrane. Tega se premalo zavedamo. Velikokrat smo bolj pozorni na kvaliteto goriva za naš avtomobil, kot na to, kaj bomo pojedli mi ali celo naši otroci. In kakšna živila bodo uživale ranljive skupine: dojenčki, otroci in starejši,” je v razpravi opozorila Mazej Kukovičeva.

Nova uredba o živilih za posebne prehranske namene na novo določa pravila glede označevanja posebnih živil, predpise glede sestave teh živil, odpravlja administrativne omejitve ter zmanjšuje razlike glede izvajanja pravil med posameznimi državami članicami. S tem bodo potrošniki bolje obveščeni, hkrati pa bo zagotovljena tudi večja varnost živil in višja raven varovanja zdravja.

Glede živil za dojenčke in majhne otroke je ključno, da se proizvajalcem prepove, da bi dajali na trg izdelke, v katerih so sledi pesticidov in drugih vrst strupenih snovi. Komisija bo po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) pripravila poročilo o mlečnih napitkih za majhne otroke, v katerem bodo med drugim obravnavane prehranske potrebe malih otrok, sestava teh napitkov ter ali imajo kakšne prehranske koristi.

V povezavi z živili za posebne zdravstvene namene pa bo uporaba uredbe omejena le na določena posebna živila. Tako so v uredbi vključeni izdelki za zelo nizkokalorično dieto, ki mora potekati pod zdravniškim nadzorom, medtem ko uredba ne ureja področij, kot so živila za športnike, živila za osebe z diabetesom ali preobčutljivostjo na gluten in laktozo. “Jasno je, da moramo priti do rešitev, ki bodo omogočale jasnejšo in večjo preglednost tudi na trgu živil. Tudi oznake s posebnimi zdravstvenimi trditvami brez znanstvene osnove so velikokrat neprimerne,” je povedala Mazej Kukovičeva.

“Evropejci se moramo zavzemati za to, da bomo imeli boljši odnos do sebe tudi na področju hrane. Poleg tega pa moramo biti bolj pozorni prijaznejši do občutljivih skupin,” je svoj govor zaključila Zofija Mazej Kukovič.

***

Za  dodatne informacije se obrnite na: Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41775096 , mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15