Zemlja je naša največja podjetniška priložnost

Danes, 14. junija 2013, se je evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič udeležila posveta parlamentarne skupine GLOBE Slovenija v Državnem zboru Republike Slovenije. Naslov posveta se je glasil Kako zelene bodo naše prioritete v obdobju 2013-2020. Tema posveta je zajemala vrsto tematik, ki bodo sooblikovale naše slovenske prioritete razvoja. Prizadevanja Parlamentarne skupine GLOBE Slovenija so prioritete, ki so čim bolj naravnane na trajnostno rast, zelena delovna mesta in sinergijo okolju in človeku prijaznih zelenih politik in ukrepov.

Zofija Mazej Kukovič je kot govorka nastopila s svojo razpravo z naslovom Hrana za zdravje in delovna mesta v evropski perspektivi 2014-2020: ?Vse kar je bilo danes povedano je koristno in je škoda, da ne doseže več ljudi in še več nevladnih organizacij. Teoretično gledano vemo v Sloveniji vse, vendar nam pri vseh teh razpravah v končni fazi manjka izkušenj in konkretizacije, s katero bi zelo hitro in učinkovito črpali evropska sredstva in projekte tudi izvedli. Tu so kakšne druge države veliko bolj izkušene in s tem v veliki prednosti.? Evropska unija namreč področje razvoja kmetijstva in njegovi širši povezanosti s podjetništvom in inovacijami močno podpira, tudi z velikim finančni vložkom. Mazej Kukovičeva je povedala: ?Danes je glavnina razprav v Evropskem parlamentu namenjena finančnemu okvirju. Znotraj tega bo za kmetijstvo in razvoj podeželja namenjeno 325 milijard evrov, kar pomeni kar tretjino celotnega proračuna. EU bo med drugim kar 80 milijard namenila projektu Horizon 2020, ki je v osnovi namenjen razvoju podjetništva, a tudi njegovi povezavi z zemljo, kmetijstvom in pridelavo hrane. Z njim se bodo podeželju spodbujala nova delovna mesta.?

Problem Slovenije je v tem, da ji primanjkuje idej in inovativnih pristopov, ki bi ji omogočili učinkovito in konkurenčno izkoriščanje svojih naravnih danosti, ki jih ima veliko. ?Poglejmo na primer Nizozemsko. Ta je praktično z nič zemlje postala eden glavnih izvoznikov cvetja in zelenjave po vsej Evropi. Ne zagovarjam nujno njihovega načina pridelave hrane in tega, na čem zraste njihov paradižnik, zagovarjam pa njihov inovativen pristop k temu, kar imajo. Kako je mogoče, da lahko Nizozemci iz nič ustvarijo veliko, Slovenija pa pri toliko zdrave zemlje in čiste vode teh virov ne zna izkoristiti?? se sprašuje Zofija Mazej Kukovič. Kmetijstvo in razvoj podeželja mora biti nujno povezan tudi z razvojem zelenega turizma. Tudi tukaj Slovenija ne zna prepoznati vseh možnosti, ki nam jih ponujajo narava, okolje in zemlja: ?Če se ozremo naokoli vidimo več kot 20.000 ha neobdelanih in zaraščenih površin. Tu je moč veliko narediti. Ne samo v tem, da pridelamo več hrane zase, ampak tudi v razvoju zelenega turizma in v tem, da bi tujcem Slovenijo bolj učinkovito predstavljali kot deželo zdravja. Prihod tujcev in razvoj turizma namreč pomeni neskočno število različnih storitev in novih delovnih mest. Slovenijo moramo znati predstaviti širše, tudi kot deželo zdravstvenega turizma.?

Zofija Mazej Kukovič je v okviru svojega delovanja kot evropska poslanka oblikovala projekt Hrana za zdravje in delovna mesta. Z njim si prizadeva spodbujati stvari, o katerih so govorili tudi na današnji razpravi ? lokalno pridelavo, zdrav način življenja ter razvoj podeželja z iskanjem novih podjetniških priložnosti zlasti za mlade. ?Naš odnos do zemlje je slab. Pustili smo, da se je zaraslo ogromno obdelovalnih površin, med drugim tudi tako, da mladih nismo vzgajali v tem smislu. Nismo jim privzgojili spoštovanja in ljubezni do zemlje. Zemlja je naša največja podjetniška priložnost, saj iz nje prihajajo hrana, les, čista voda, vse tisto, kar si svet želi. Žal našega bogastva enostavno ne prepoznamo,? je zaključila Zofija Mazej Kukovič.

***

Za dodatne informacije se obrnite na:
Živa Vovk, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič, +386 (0)591 58 672info@zofijamazejkukovic.net

WordPress theme: Kippis 1.15