Evropski premislek

V Evropskem parlamentu in v politični skupini EPP so najbolj aktualne razprave o finančnem okviru 2014 – 2020, o reševanju krize in politične nestabilnosti v posameznih državah članicah. kaže, da je hitrost izvajanja nujnih reform povezana tudi z upadanjem zaupanja v politiko in politike.

Plodna tla za nezaupanje daje tudi populizem tistih, ki obljubljajo, da je izhod iz krize lahko enostaven in neboleč. Upad zaupanja ima za posledico demonstracije, menjave vlad, predčasne volitve. Tako v Španiji, Grčiji, Bolgariji, Portugalski in tudi v Sloveniji. Pregovor pravi, da je veriga tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen. Zato politična nestabilnost posameznih držav vpliva na našo skupno prihodnost.

Izvedba reform, reševanje brezposelnosti, zaustavitev propadanja podjetij in razvoj novih tehnologij so pomemben del rešitve. Drugi del rešitve pa je sprememba naših navad ob ohranitvi vrednot, ki jih imamo od svojih prednikov.

To je ključni razlog, zakaj sem se kot poslanka v Evropskem parlamentu in kot članica Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane odločila za projekt Hrana za zdravje in delovna mesta. Začenjamo ga z vseslovenskim nagradnim natečajem. Izvajali ga bomo skupaj z ekipo Požen’ Evropo, Inštitutom za ekološke raziskave Erico in Visoko šolo za varstvo okolja iz Velenja. Odprt je do 31. marca, vse podrobnosti pa lahko najdete na moji spletni strani.

Vesela bom, če se nam boste pridružili.  S tem boste pripomogli k vzpodbujanju ljubezni do zemlje in do lokalno pridelane hrane. Pripomogli boste k iskanju novih priložnosti za samozaposlitev in podjetništvo.

Prispevek na TV SLO

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15