15. kongres SDM na Ptuju

V soboto, 2. marca 2013, se je poslanka Zofija Mazej Kukovič udeležila 15. kongresa Slovenske demokratske mladine. Na kongresu je SDM izvolila novo vodstvo za naslednji dve leti in se ozrla na delo in dosežke preteklega mandata. Mladi so sprejeli tudi dve resoluciji, in sicer ?Mladi, prestavimo v peto!? ter ?Resolucija o javnem zavodu RTV?.

Veliko govora je bilo o položaju današnje mladine. Prisotni so bili enotni, da se je mlada generacija danes znašla v nezavidljivem položaju, saj nimajo skupnega cilja, proti kateremu bi stremeli, niti vrednot, po katerih bi se ravnali. Zaradi krize vrednot je participacija mladih v politiki in družbi vedno manjša, njihova želja po aktivnemu sooblikovanju pa izginja. Poslanka Mazej Kukovičeva je na to dejala: “Ne bodite tiho. Bodite tisti, ki govorite in soustvarjate. Samo tako bomo resnično kaj dosegli.”

Kriza vrednot in naraščajoča pasivnost mladih je med drugim posledica pomanjkanja delovnih mest in jasne prihodnosti. Mazej Kukovičeva rešitev vidi v podjetništvu, dobre podjetniške ideje pa, kot pravi, ležijo vsepovsod. Potrebujemo le voljo, kreativnost in vztrajnost. “Uspeh nikoli ne pride čez noč. Tudi Edisonu je, preden je svetu končno predstavil žarnico, velikokrat spodletelo.” Svoj nagovor mladim je zaključila je s citatom Steva Jobsa: “Stay hungry, stay foolish.”

***

Za dodatne informacije se obrnite na: Živa Vovk, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič, t: +386 (0)591 58 672, vovkziva@gmail.com

WordPress theme: Kippis 1.15