Evropska politika temelji na vseživljenjskemu učenju in medgeneracijskemu povezovanju

Včeraj, 26. marca 2014, se je evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič udeležila 5. medgeneracijskega festivala v Velenju, z namenom, da bi s prisotnimi delila svoj, evropski pogled na stanje mlajših in starejših Evropejcev ter na medgeneracijske vezi, na katerih bi morala temeljiti vsaka družba. ?Evropska politika temelji na vseživljenjskemu učenju in povezovanju mladih in starejših. Velik del evropskega prebivalstva je star nad 65 let in so še vedno zdravi, imajo veliko energije in znanja. Moramo jim omogočiti, da bodo lahko to znanje posredovali mlajšim.?

V nadaljnjem je pogovor stekel zlasti v smer problematike brezposelnosti med mladimi, med prisotnimi je bilo namreč kar nekaj mlajših posameznikov: ?Danes je brezposelnost kot bolezen, ki se je prikradla v vsako družino. Brezposelnost je prerasla v vse pore,? je povedala, a hkrati poudarila, da ?mladi še nikoli niso imeli toliko priložnosti kot danes. Ko sem bila sama mlada, je bilo življenje v splošnem skromno. Danes pa je mladim na voljo toliko programov, lahko se gredo izobraževat kamorkoli. Vsak bi moral imeti za seboj izkušnjo izobraževanja ali pripravništva v tujini, saj bi na tak način bolj cenil, kar imamo doma.?

Med drugim je poudarila, da je potrebno slovenski izobraževalni sistem naravnati bolj kreativno: ?V Ameriki vsak premišljuje le o tem, kaj bo delal. Spodbujajo ustvarjalnost. Pri nas pa spodbujajo pasivnost in to, da smo pridni in tiho. Moramo prevzeti drugačno identiteto, moramo čutiti pogum za lastno ustvarjalnost.?

Tudi zaradi tega je delovanje evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič usmerjeno izključno na iskanje rešitev za jutri, tudi z njenim projektom Hrana za zdravje in delovna mesta: ?Imamo čisto vodo, čist zrak in zdravo zemljo, vendar pa tega sploh ne opazimo več. V vsem kar imamo, s pomočjo izkušenj starejših in z malo ustvarjalnosti je potrebno v tem videt priložnost. Mladi morate s pogumom iskati rešitve tudi v zemlji in ideje preobrnit v samozaposlitev in podjetništvo.?

***

Za več informacij se obrnite na:

Živa Vovk, pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič, Vila Bianca Velenje, +386 (0)5 91 58 672,info@zofijamazejkukovic.net

WordPress theme: Kippis 1.15