Dolgoročni razvoj za zdravje okolja, zdravje ljudi in tudi za konkurenčnost industrije

Strasbourg, 21. maj 2013

Evropski poslanci so danes z večino sprejeli poročilo “Sedanji izzivi in priložnosti za energijo iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu”. Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) je kot poročevalka za mnenje Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) v svojem mnenju izpostavila izzive in priložnosti, ki jih ponujajo obnovljivi viri energije znotraj evropskega notranjega trga.

“Obnovljivi viri energije so prava priložnost Evrope v svetu, priložnost za nova delovna mesta, priložnost za zmanjšanje energetske odvisnosti Evrope”, je Mazej Kukovičeva izpostavila v svojem govoru v Strasbourgu.

Mazej Kukovičeva v mnenju poziva Komisijo k predlogu razumnih zavezujočih ciljev do leta 2030, ki bi upoštevali deleže energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, energetsko učinkovitost, čiste tehnologije iz konvencionalnih virov in shranjevanje CO2. Posebej poudarja razvoj infrastrukture, ki je nujna za povečano vključitev obnovljivih virov energije.

V prihodnjem desetletju bo treba zamenjati približno polovico vseh elektrarn v EU. Posodobiti pa bo tudi potrebno prenosne sisteme in daljnovode na osnovi najnovejših visokotehnoloških tehnologij in informacijskih sistemov. Ustrezno vlaganje v infrastrukturo in geografsko uravnotežene obnovljive vire energije je priložnost za nova delovna mesta kot tudi za izboljšanje kvalitete življenja.

“Državljankam in državljanom lahko uravnoteženo sporočimo, da podpiramo zdravo okolje, zdravje ljudi in tudi konkurenčno industrijo, ki ljudem daje delo, posebej v času te krize”, je zaključila Mazej Kukovičeva.

***

Za dodatne informacije se obrnite na: Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41775096, mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15