Povežimo motiko z računalnikom – Hrana za zdravje in delovna mesta v Cerkljah

V petek, 24. maja, sta evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič in njena ekipa Požen’ Evropo, v Hribarjevi vili v Cerkljah na Gorenjskem, organizirali izobraževalno-družabni dogodek Hrana za zdravje in delovna mesta. Dogodek je bil namenjen vsem prijavljenim na natečaj Hrana za zdravje in delovna mesta in je služil kot priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Vsem, ki so na svoj način ambasadorji ljubezni in spoštovanja do zemlje ter zdravega načina življenja so pripravili zanimiv program.

Mazej Kukovičeva je v uvodnem nagovoru vsem čestitala za pogum in za aktivno sodelovanje pri projektu. “Problem danes je, da smo do svojega telesa velikokrat premalo prijazni. Pri stiku z ljudmi kot poslanka opažam, da je ozaveščenost o pomembnosti hrane in o tem, kaj lahko sami storimo za zdravje, premajhna.”

Prof. dr. Janez Bogataj je na delavnici z naslovom Avtohtone jedi naših babic opozoril, da je že Valentin Vodnik pred 200 leti vedel, da je zdrava prehrana zelo pomembna, saj je napisal “Konec kuhanja je zdravje ohranjati, jedi so zdravila za zdrave…”

Na izobraževalno-družabnem dogodku je sodeloval tudi prof. dr. Borut Likar z delavnico Inovativnost med zemljo, hrano in zdravjem. Prof. Likar meni, da je “inovativnost na kmetijskem področju v Sloveniji še vedno premalo izkoriščena, imamo pa kar nekaj svetlih izjem.” Tamara Urbančič je vodila delavnico Obudimo pozabljene sorte, na kateri so udeleženci so dobili veliko informacij o pridelovanju in ohranjanju semen. Ekstremni športnik Davo Karničar pa je vodil delavnico Odvisnost psihične in fizične kondicije od hrane. “Če lahko smučam z Mount Everesta na krompirju, žgancih in drugi enostavni hrani, potem to samo po sebi nekaj pove,” je bil prepričljiv.

Pri predstavitvi dela so udeleženci poročali o novostih in idejah, ki so jih dobili. Vsi so bili mnenja, da je potrebno bolj ozaveščati najmlajše in da lahko z medgeneracijskim sodelovanjem veliko pridobimo. Na splošno pa je potrebno tudi več sodelovanja med raziskovalci in prakso. Mazej Kukovičeva je za zaključek vzpodbudila udeležence: “Imeti stik z zemljo je ne le pridelovanje, temveč tudi notranje zadovoljstvo. Misliti moramo tudi na podjetništvo, povezati motiko in računalnik, delo in znanje. Tudi naše zdravje je še kako povezano s hrano. Malo ljudi se zaveda, da je rešitve potrebno začeti iskati pri sebi. Rešitve so v nas!”

***
Za dodatne informacije se obrnite na:
Živa Vovk, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič, +386 (0)591 58 672info@zofijamazejkukovic.net

WordPress theme: Kippis 1.15