Zofija Mazej Kukovič uspešno zaključila mandat predsednice Gospodarskega foruma SDS

V petek, 1. 2. 2013, je potekala izvolitev novih članov organov skupščine Gospodarskega foruma SDS. Predsednica Gospodarskega foruma Zofija Mazej Kukovič je ob izteku mandata najprej predstavila delo foruma v preteklih štirih letih, ki je bilo pestro in aktivno: ?Osebno sem ponosna predvsem na to, da smo organizirali dve veliki konferenci, eno na Brdu in drugo v Velenju, obe na temo obvladovanja krize. Vse kar je danes aktualno na področju gospodarstva, se je na teh dveh konferencah tudi predstavilo: kje iskati evropska sredstva, kako do njih dostopati, administrativne ovire, s katerimi se podjetja srečujejo in kako bi mala in srednja podjetja do teh sredstev lažje dostopala. Konferenca, ki je bila novembra v Bruslju, je bila samo še pika na i.? Poleg konferenc je bilo v zadnjih štirih letih organiziranih tudi veliko sej in okroglih miz, na katerih je bilo mogoče dobiti vse informacije s področja gospodarstva na slovenski in evropski ravni.

Nekaj besed je Mazej Kukovičeva namenila tudi svojemu delovanju kot evropska poslanka, saj je izrazila navdušenje nad dejstvom, kakšen poudarek se daje na podporo majhnim in srednje velikim podjetjem v Evropskem parlamentu, na priložnosti, ki so namenjajo inovativnim podjetniškim idejam in na ustvarjanje pozitivnega okolja za takšna podjetja. Takšno okolje je potrebno še naprej ustvarjati tudi v Sloveniji.

Novi predsednika Gospodarskega foruma SDS je postal mag. Marjan Hribar, ki je ob tej priložnosti predstavil tudi svoj načrt delovanja foruma v naslednjih štirih letih. Glede na to, da se še vedno soočamo z recesijo, ohlajanjem mednarodnega gospodarstva in padanjem mednarodne konkurenčnosti, je kot prihodnja izhodišča za delovanje foruma omenil oblikovanje jasne platforme za oblikovanje stališč glede gospodarskih vprašanj, ustvarjanje pozitivnega okolja, kjer bi se soočali različni strokovnjaki, povezovalo znanje med gospodarstvom ter znanstvenimi in izobraževalnimi institucijami ter drugimi nevladnimi organizacijami. Še naprej se bodo pripravljale različne konference, kamor bi se vabili obrazi iz svetovnega gospodarstva, okrepilo se bo povezovanje v mednarodnem okolju, izobraževanje in mreženje, vse to pa bo še naprej potekalo v smeri podpore malim in srednje velikim podjetjem.

Ob koncu so člani Gospodarskega foruma SDS sedaj že nekdanji predsednici Zofiji Mazej Kukovič izrekli čestitke in zahvale za izredno uspešno delo. Seveda pa se bo sodelovanje z Mazej Kukovičevo po izteku funkcije še vedno  nadaljevalo.

***

Pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič, tel: +386 (0)591 58 672, mail: vovkziva@gmail.com

WordPress theme: Kippis 1.15