Živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, in živila za posebne zdravstvene potrebe

Posamezniki s posebnimi prehranskimi potrebami, predvsem dojenčki, otroci do tretjega leta starosti ter ljudje s posebnimi boleznimi potrebujejo v svoji prehrani posebna živila. Vprašanju živil, namenjenih tistim s posebnimi prehranskimi potrebami je v zakonodaji Evropske unije namenjene veliko pozornosti, kar je odraz povpraševanja na trgu po oskrbi z varnimi in zdravimi živili.  

Ker je predvsem v zadnjem času prišlo do razcveta sektorja posebnih živil tako potrošniki kot nadzorni organi vse težje ločijo med živili za splošno uporabo in živili, namenjenimi ranljivim skupinam prebivalstva, za katere je posebna prehrana življenjskega pomena. Evropski parlament zato pripravlja nov predlog pravil o živilih za posebne prehranske namene, ki bo na novo določil pravila glede označevanja posebnih živil, predpise glede sestave teh živil, odpravil bo administrativne omejitve ter zmanjšal razlike glede izvajanja pravil med posameznimi državami članicami. S tem bodo potrošniki bolje obveščeni, hkrati pa bo zagotovljena tudi večja varnost živil in višja raven varovanja zdravja.

Glede živil za dojenčke in majhne otroke je ključno, da se proizvajalcem prepove, da bi dajali na trg izdelke, v katerih so sledi pesticidov in drugih vrst strupenih snovi. Komisija bo po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane pripravila poročilo o mlečnih napitkih za majhne otroke, v katerem bodo med drugim obravnavane prehranske potrebe malih otrok, sestava teh napitkov ter ali imajo kakšne prehranske koristi. V povezavi z živili za posebne zdravstvene namene pa bo uporaba uredbe omejena le na določena posebna živila. Tako so v nov predlog vključeni izdelki za zelo nizkokalorično dieto, ki mora potekati pod zdravniškim nadzorom, medtem ko uredba ne ureja področij, kot so živila za športnike, živila za osebe z diabetesom ali preobčutljivostjo na gluten in laktozo.

Spodbuja se tudi hitrejše in cenejše postopke, vendar ne na račun kakovosti, saj bo za občutljive skupine prebivalstva potrebno ohraniti stroge predpise o označevanju in sestavi živil. Vsa živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, pa tudi živila za posebne zdravstvene namene, morajo ostati vključena v temeljit in standardiziran postopek predhodne odobritve. Zagotovljena bodo jamstva, ki bodo potrošnike ščitili pred zavajajočimi informacijami pri označevanju, predstavitvi in oglaševanju živil. 

Predlog podpira tudi lažji dostop nosilcev živilske dejavnosti do notranjega trga, še posebej malih in srednji podjetij, ki ustvarjajo delovna mesta in so gonilo gospodarstva. S predlagano poenostavitvijo obstoječega pravnega okvira se bo zmanjšalo upravno breme, hkrati pa bodo mala in srednja podjetja lahko lažje spoštovala določbe glede zahtev o sestavi in obveščanju. To je še posebej pomembno za sektor kakršen je sektor posebnih živil, v katerem je relativno majhno število gospodarskih akterjev.

Pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič v Bruslju

WordPress theme: Kippis 1.15