Otroci danes velikokrat vedo več kot njihovi starši.

Danes, 3. junija, je evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič s svojo ekipo Požen? Evropo obiskala OŠ Braslovče, ki se je prijavila na nagradni natečaj Hrana za zdravje in delovna mesta.

Nagradni natečaj Hrana za zdravje in delovna mesta poteka v okviru istoimenskega projekta poslanke Mazej Kukovičeve, njegov namen pa je spodbujanje lokalne pridelave, zdravega načina življenja, ljubezni do zemlje ter podjetništva in samozaposlitve. Namenjen je posameznikom, kmetom ter šolam in vrtcem, število prijav na natečaj pa je bilo nad pričakovanji. Med drugim se je prijavilo kar 25 šol in vrtcev.

Z obiskom OŠ Braslovče se je ocenjevalno delo komisije natečaja Hrana za zdravje in delovna mesta tudi uradno začelo. Učenci so s svojimi mentoricami poslanko in komisijo popeljali na šolski vrtiček in predstavili delo, ki so ga vanj letos že vložili. Pokazali so lično urejene gredice, ki pod otroškimi rokami prav lepo uspevajo. Ob tem so poskrbeli tudi za ustrezno kompostiranje in naravno zaščito pred škodljivci.

Poslanka Mazej Kukovičeva je navdušeno dejala: ?Kako pomembno je, da imajo šole vrtove. Danes se pogovarjam z vašimi učenci in vidim, koliko o pridelavi že vedo. Pomembno je, da se ljubezen do zemlje privzgoji že otrokom in da jih ne učimo, da je delo z zemljo nepomembno in ničvredno. Danes je v Evropi delo kmeta že veliko bolj cenjeno kot v Sloveniji.? Na vrtu raste pester izbor vrtnin in poljščin, med njimi tudi lan in ajda, za katere danes žal marsikdo niti ne ve, kako izgledajo, ko rasejo, kaj šele, da bi v njih videli poslovno priložnost. ?Šolski vrtovi so pomembni ne samo zato, da se otroci česa novega naučijo ampak, da bodo tudi na tem področju videli poslovno idejo zase. V Sloveniji imamo več kot 20.000 hektarov neobdelane zemlje in več kot 20.000 izobraženih mladih brez zaposlitve. Ozrimo se v priložnosti, ki nam jih daje zemlja,? je povedala Mazej Kukovičeva. 

Da pa srečanje ni minilo samo v znamenju ocenjevanja, je Zofija Mazej Kukovič ta dan izkoristila tudi za pogovor z učenci: ?Res je, da smo prišli danes s komisijo oceniti šolski vrtiček, vendar pa gre predvsem za to, da mlade dodatno motiviramo za delo z zemljo in za zdrav način življenja.? In četudi je pogovor z najmlajšimi nanesel celo na vesoljce in astronavte, so hkrati presenetili z znanjem, ki ga o hrani že imajo. Spraševali so koliko hrane uvozi Slovenija in kako bi Slovence ozaveščali, da je potrebno s pitno vodo varčno ravnati. Ob tem jih je Zofija Mazej Kukovič spodbudila še z besedami: ?Otroci danes velikokrat vedo več kot njihovi starši. Ko sem bila sama mlada, nisem bila tako ozaveščena, kot ste vi danes. Pomembno je, da se učite o stvareh, da se o njih pogovarjate in da iščete rešitve. Rešitve so v vas mladih.?


***
Za dodatne informacije se obrnite na:
Živa Vovk, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič, +386 (0)591 58 672info@zofijamazejkukovic.net

WordPress theme: Kippis 1.15