Zaključna prireditev v Šoštanju

Po današnjem večeru vem, da lahko z zaupanjem zrem v prihodnost naše domovine. Na zmago!

 Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15