Voda je lahko tudi izvir čistih idej

V življenju se zavzemamo za to, da imamo delo, da smo ustvarjalni in da smo zdravi. Zdravja se zavedamo šele takrat, ko ga izgubimo, konkurenčnosti pa se najbolj zavedamo takrat, ko jo izgubljamo.

Koncept zelenih tehnologij se osredotoča na varovanje virov, med katerimi je življenjskega pomena tudi voda. Velik del sveta se sooča s pomanjkanjem pitne vode, zato je voda lahko tudi izvir čistih idej, inovativnosti in podjetniških priložnosti.

Kako doseči ravnotežje med zdravim okoljem in konkurenčnostjo industrije, posebej v času krize? Evropa je sicer prva na svetu pri okoljevarstvenih tehnologijah. Vprašanje pa je, do katere meje je industrija sposobna financirati in implementirati zahtevnejša merila na področju trajnosti. Kriteriji trajnosti in realnost življenja ter zdravega okolja morajo biti v ravnotežju z upoštevanjem kriznih razmer.

Podjetja imajo na področju voda številne poslovne priložnosti. Vodo je potrebno čistiti, zbirati in dostavljati v sušne dele sveta, regulirati in nadzorovati preko informacijskih tehnologij, pomembna je gradnja infrastrukture za obvladovanje presežnih voda. Ne smemo pa pozabiti, da je voda ključnega pomena tudi za podjetja, ki se ukvarjajo z zdravstvenim turizmom in za tista, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri energije.

V luči priprav na Konferenco Združenih narodov za trajnostni razvoj v Riu, smo v Evropskem parlamentu na Odboru za okolje, zdravje in prehrano razpravljali s komisarjem Janezom Potočnikom. ZNANJE, ODGOVORNOST in POLITIČNA MODROST bodo tiste vrednote, ki bodo odločale o zaključkih te konference.

Zofija Mazej Kukovič

 

WordPress theme: Kippis 1.15