Zahvala povabilu slovenskega društva Hospic

Spoštovane članice in člani slovenskega društva Hospic območnega odbora Velenje,

Vljudno  se vam zahvaljujem za povabilo. Obenem se moram žal opravičiti, ker se vašega srečanja ne morem udeležiti zaradi nujnih in že predhodno napovedanih obveznosti v Evropskem parlamentu. Preko moje ekipe mladih asistentov vam prijazno sporočam dvoje:

Menim, da se mladi zavedajo pomembnosti sočutja do starejših in tudi do bolnikov. Rojstvo in smrt se dogajata nekje daleč od nas. Izjemnega pomena je o tem odnosu, do zadnjih utripov življenja, ozaveščati tudi mlade.

Vaše poslanstvo vidim in dojemam kot izjemno humano. Svojo skrb in delo namenjate negi umirajočih, dnevno prisluhnete bolnikom in njihovim svojcem ter ste tudi preko interneta dosegljivi za mnoga vprašanja, ki vam jih zastavljajo.

Vrednost zdravja ja neprecenljiva in se je žal zavedamo šele takrat, ko je morda že prepozno. Površen odnos do svojega telesa in vsakdanjega počutja velikokrat izstavi račun z boleznijo. Včasih so ljudje umirali doma v krogu svojih najbližjih, danes pa nas sodoben način življenja sili k spremembam. Moderen in hiter način življenja, razvoj medicine, ustrezna prehrana in kakovost življenja višajo pričakovano življenjsko dobo.

V zadnjem desetletju je bil v Sloveniji narejen precejšni napredek na področju paliativne oskrbe, katero v določenem delu izpolnjujete tudi v društvu HOSPIC. Menim, da se zavedate kako plemenito poslanstvo opravljate in kako ljudem olepšate zadnje trenutke življenja.

Omenim naj, da si tudi evropske institucije prizadevajo izboljšati paliativno oskrbo če od sredine osemdesetih let. Kljub že opravljenem delu sem mnenja, da je pred nami velik izziv, saj se celotna Evropa sooča s staranjem prebivalstva. Premagamo ga lahko le s skupnimi močmi, z medgeneracijsko solidarnostjo in sočutjem.

V Evropskem parlamentu delujem na področju zdravstva in se zavzemam za vzpostavitev pogojev, ki omogočajo kakovostno in zdravo življenje državljank in državljanov Evrope in naše domovine Slovenije.

Čestitam vam za vaša plemenita dejanja. Hkrati vam sporočam, da aktivno delujem na področju spodbujanja prostovoljnega dela, ki je temelj za medgeneracijsko povezovanje in vzpodbujanje sočutja do sočloveka.

Prijazen pozdrav,

 

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15