VLAGANJA V RAZVOJ ZAPOSLENIH : Moja razmišljanja o triintrideseti rešitvi za pravičnost, delovna mesta in razvoj iz programa SDS

Za konkurenčnost podjetij in za ohranitev delovnih mest je pametno vzpodbujati podjetja k intenzivnejšemu izobraževanju zaposlenih.

Kadar zaposleni verjamejo v vizijo podjetja, so tudi mnogo bolj motivirani za delo. Pri tem je pomembno njihovo zavedanje, da je vsak posameznik pomemben nosilec bodočega razvoja podjetja. Med zaposlenimi ni uveljavljene kulture medgeneracijskega prenosa znanj, povezovanja mladosti in modrosti starejših. Japonci imajo uveljavljen model, kjer ne izpustijo nobenih pridobljenih znanj v zrak. Ob starejših zaposlenih je vedno tudi mlad začetnik, ki ob svojih računalniških in jezikovnih spretnostih pridobiva tudi vsebinska znanja.

To je odraz kulture in vrednot  družbe in tudi podjetja samega. Dostop do interneta je začel spreminjati svet že  pred več kot  desetletjem. Zato je še posebej pomembna medgeneracijska povezanost. Arhitekti, zdravniki, inženirji?.pri petdesetih in več imajo običajno nekaj manj spretnosti pri načrtovanju z ?miško?. Imajo pa zato neprecenljiv vir izkušenj in praks, ki jih lahko prenašajo na mlade. Nasprotno pa mladi strokovnjaki z uporabo informacijskih spretnosti in baz podatkov, lahko veliko pripomorejo pri učinkovitosti in uporabi novih  tehnologij in digitalne opreme. To so notranji procesi medsebojnega izobraževanja, ki ob kulturi medsebojnih odnosov lahko pripomorejo k večji uspešnosti posameznika in podjetja.

V Sloveniji smo še vedno šibki z uporabnimi znanji o marketingu in prodaji na globalnem trgu. V kolikor se ne bomo širše izobrazili v tovrstnih znanjih , nam ne pomagajo niti visokotehnološki produkti in storitve. Običajno se tudi dober produkt in storitev ne prodajata sama od sebe.

Za dobro delo pa se moramo tudi počutiti zdravo. Psihosomatsko zdravje mora postati večja skrb podjetij za osveščanje njihovih zaposlenih. Osveščanje o zdravem načinu življenja, o gibanju, o zdravi prehrani, o zdravih medsebojnih odnosih, o obvladovanju stresa, o pomembnem spoštljivem odnosu vodilnih do vseh zaposlenih, to so osnovni pogoji za dobro delo in za manjši bolniški stalež. Takrat bodo zaposleni v prvi vrsti imeli cilj opraviti zastavljeno delo do konca, namesto iskanja razlogov, zakaj se nekaj ne da narediti. Pri vzpodbujanje podjetij k izobraževanju zaposlenih v podjetjih mora dobiti svoje mesto tudi zdravje zaposlenih.

WordPress theme: Kippis 1.15