Več poguma pri odločitvah za podjetništvo v lesnem sektorju!

V petek, 15. 6. 2012, smo v Radljah ob Dravi govorili o priložnostih za delovna mesta in gospodarsko rast na področju lesa. Znano je, da je Slovenija za Finsko in Švedsko tretja najbolj gozdnata država EU. Gozd pokriva kar 58,8 % celotne površine države. Prednosti lesa kot materiala so njegova obnovljivost, razširjenost, vsestranska uporabnost in čistost pridobivanja. Žal zaradi neurejene in celo prekinjene gozdno ? lesne verige ta trenutek slovenskega lesa ne izkoriščajo v zadostni meri. Priča smo propadanju domače lesno-predelovalne industrije.

Na okroglo mizo Gospodarskega foruma SDS smo v iskanju rešitev za domačo lesno industrijo povabili strokovnjake s področja lesarstva v Sloveniji.  Pridružili so se nam prof. dr. Franc Pohleven (Biotehniška fakulteta), Milan Tretjak (Zavoda za gozdove Slovenije) in Silvo Pritržnik (Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d.).

Spregovorili smo o evropskih trendih in finančnih virih za razvojne programe na področju lesa in raziskovali priložnosti za podjetništvo in nova delovna mesta, ki jih imamo kot tretja najbolj gozdnata država Evrope. Govorci so pri tem postregli z zanimivimi dejstvi, ki pa so žal slovenska realnost. Na enega Slovenca na leto prirastejo kar štirje kubični metri lesa, porabimo pa ga komaj 0,25 m3, pa še ta pride iz Avstrije. Brez dvoma je  jasno, da je izjemni lesni potencial, ki ga imamo v Sloveniji, neizkoriščen. Prestrukturirati moramo gospodarstvo, razviti nove tržne pristope in uvesti nove tehnologije, da bo lahko slovenska lesna industrija spet zaživela. Govorci so predstavili svoje poglede na rešitev problema: na gozdnih področjih naj se oblikujejo centri predelave lesa, kjer bo povezana pridelava, predelava lesa in prodaja izdelkov, meni dr. Pohleven, medtem pa gospod Pritržnik dodaja, da je bistvenega pomena, da se v tej stroki zaposluje mlade kadre.

Slovenska politika se oblikuje v smeri, da bi ponovno vzdignili ta sektor, vendar če ljudje sami nimamo iniciative in volje, se na tem področju ne bo nič zgodilo. Sami moramo videti priložnosti in ne samo brezbrižno kritizirati. Mladi so tisti, ki morajo videti priložnosti za delo in hkrati ustvariti atmosfero, kjer se bodo opogumili tudi kot podjetniki ter si upali samostojno udejanjiti svojo podjetniško idejo.

***

Pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič v Velenju

WordPress theme: Kippis 1.15