Finančna stabilnost držav EU

Strasbourg, 12. 6. 2012

Proračunski primanjkljaj in prevelik dolg posredno povzročata tudi višjo obrestno mero, ki jo mora država in s tem tudi podjetja plačevati za kredite. Vsak povečan odstotek obresti pomeni padec konkurenčnosti, izgubo posla za podjetja in izgubo delovnih mest.

“Dvojček” z naslovom Proračunski nadzor nad finančno stabilnostjo bi lahko imel tudi podnaslov Zdravje za rast. Boljša preventiva, boljša ozaveščenost o pomembnosti finančne discipline! Zdrav proračun z omejenim primanjkljajem in z omejenim zadolževanjem! Le takšen omogoča konkurenčnost, rast in delovna mesta. Tako, kot je zdravje posameznika pomembno za to, da lahko deluje v skladu s svojimi cilji, je tudi zdravje  proračuna ključno.

“Dvojčka” ne potrebujemo samo danes ampak že včeraj za jutri. Za naše mlade generacije, ki jim ne smemo naložiti neskončnega bremena dolgov. Ne smemo jim naložiti okolja, v katerem ni delovnih mest. Res je, da bi lahko bil nadzor iz strani Komisije bolj dosleden tudi v preteklosti. To je lekcija, iz katere se je potrebno nekaj naučiti.

Kriza se sama po sebi ne bo umirila. Ni samo v Evropi ampak precej daleč čez meje Evrope. Širi se kot požar, njeno obvladovanje pa ne sme ostati na ravni gašenja najhujših žarišč. Zato bomo v parlamentu glasovali o dodatnem mehanizmu, o tako imenovanem dvojčku, ki bi sistemsko pomagal zdraviti bolne proračune.

Naša odgovornost je, da podpremo zdravo prihodnost Evrope.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15