V Sloveniji preveč govorimo in premalo naredimo.

Danes, 29. 11. 2013, se je evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič v Ljutomeru udeležila regionalnega foruma z razpravo: evropske poti in sredstva za razvoj Slovenije. Osrednje teme pogovora so se dotikale vprašanja črpanja sredstev v finančni perspektivi 2014-2020, koliko sredstev bo imela na voljo  Slovenija in prednostne panoge in projekti, s katerimi bi v omenjeni finančni okvir vstopali. Glede na to, da je forum potekal v Ljutomeru, pa so govorci na forumu spregovorili tudi o visoki brezposelnosti v Prlekiji in Pomurju ter nerazvitosti omenjenih regij.

?Sredstva so in vedno bodo na voljo. Skrbi me predvsem odnos do zemlje, ki smo ga dali generaciji za nami. Imeti stik s pridelavo je velika priložnost, mladi bi se morali k zemlji vračati s podjetniško idejo. Vprašati se moramo, kaj je atraktivno za mlade.? Rešitev za brezposelnost in boljši razvoj regij evropska poslanka torej vidi v zemlji. Na vprašanje o učinkovitosti črpanja sredstev pa je povedala, da velik problem ostaja njihova neizkoriščenost. Slovenija ne zna učinkovito črpati denarja in uspešno izpeljati projektov. ?V Sloveniji imamo veliko receptov, ne pa tudi kuharjev. Strategij je bilo vedno dovolj, vendar pa preveč govorimo in premalo naredimo. Hkrati se moramo povezovati. Mesta in občine morajo skupaj in povezano vstopati v nov finančni okvir, namesto tega pa nas razdvajajo različni ideološki pogledi.?

Poslanka Zofija Mazej Kukovič je poudarila še, da pri vprašanju spodbude razvoja podeželja izgubljamo stik s sodobnimi evropskimi trendi. ?Danes je New York oddaljen le klik na miški. Smo v času interneta, zaradi česar je danes vse svet globalna vas. V Angliji je vsak, ki se ukvarja s pridelovanjem hrane tudi podjetnik. Potrebno je povezovanje, organiziranje in stik z globalnimi trendi.?

Po zaključku foruma se je poslanka Zofija Mazej Kukovič udeležila še pogovora z osnovnošolci na OŠ Stročja vas, v organizaciji Europe direct Murska Sobota. Otroci od 7. do 9. razreda so poslanki pripravili kar nekaj vprašanj, med drugim tudi, katera so delovna mesta prihodnosti. Poslanka je povedala: ?Danes je več kot tretjina prebivalstva v Evropi stara nad 65 let. Vsi bodo potrebovali pomoč in različne storitve. Delovna mesta prihodnosti ležijo tudi na področju hrane ter njene pridelave, tudi zaradi visoke stopnje kroničnih bolnikov v Evropi. Vse kar je povezano z zdravo hrano in zemljo je perspektivno. Imamo čudovito, zdravo zemljo. Delovna mesta so seveda tudi na področju informacijskih tehnologij in energije.?

Po koncu pogovora z učenci, se je poslanka pridružila še strokovnim delavcem vrtcev in šol na omizju z naslovom Vrtec: začetek aktivnega državljanstva. Izhodišče za okroglo mizo je predstavljal projekt Informacijske točke Europe Direct Murska Sobota in vrtca pri Osnovni šoli Stročja vas, ki izpostavlja pomen občutka pripadnosti in vključenosti v družbo, spodbujanju čuta odgovornosti in solidarnosti ter razumevanja kulturne raznolikosti, kar so hkrati tudi vrednote Evropske unije. ?Prvič imam priložnost spoznati tak projekt, saj je edinstven tudi zaradi tega, ker gre za čezmejno sodelovanje. Projekti, ki so čezmejni se v Evropi še posebej podpirajo. Pomembno je, da otroci spoznavajo različnost kultur. Danes je toliko evroskepticizma, da pozabljamo na to, da imamo mir v Evropi že več kot 60 let. Zato je zelo pomembno, da sporočila o medsebojnem razumevanju prenašamo na najmlajše.? Za konec je poudarila še, da moramo pri vzgoji spodbujati tudi kreativnost: ?Na tak način bodo lahko otroci v bodoče ustvarili tudi svoj poklic.?

 


***
Za dodatne informacije se obrnite na:

Živa Vovk, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič,  +386 (0)591 58 672info@zofijamazejkukovic.net

WordPress theme: Kippis 1.15