V nedeljo naj Ljubljana postane mesto za vse ljudi!

Spoštovani Ljubljančanke in Ljubljančani,

za županjo Mestne občine Ljubljana kandidiram, ker z njo živim že več kot deset let in mi ni vseeno za njeno prihodnost. Ljubljana je ogledalo Slovenije in potrebuje tolerantnost, učinkovito gospodarjenje in posluh za ljudi, zato bomo poleg blišča mestu dali tudi vsebino.

Čas je, da se v mestno hišo vrne kulturni dialog. Ne bomo prelagali odgovornosti za svoje delo na druge, kot to počne danes še aktualni župan Janković, ko za svoje napake krivi sosednje občine, državo, Evropo in največkrat SDS.

Rezultati neodvisne raziskave Eurobarometer so pokazali, da so največje težave v Ljubljani brezposelnost, dostopnost stanovanj in zdravstvenih storitev. Glede na to, kako se stanovanjska problematika rešuje danes, bi potrebovali še 240 let za končno rešitev. Zakaj ne bi končno uveljavili sistema, po katerem se ob nakupu stanovanja v kupnino všteje že plačana najemnina?

Ljubljana ima največ kvadratnih metrov trgovin na prebivalca, a obenem najhitrejšo rast brezposelnosti. Razvojno to pomeni slepo ulico. V načrtu imamo  15.000 novih delovnih mest v naslednjih štirih letih. München vsako leto odpre 13.000 novih podjetij, zato je to popolnoma realna obljuba. Tisti, ki se temu posmehujejo, nimajo prave vizije. To je tudi edini način za sanacijo 200 milijonskega ljubljanskega dolga, ki ga bodo zaradi netransparentnega in negospodarnega poslovanja vračale generacije še vsaj naslednjih 30 let.

Potrebna je celovita reforma mestnega prometa skladno s koncepti trajnostne mobilnosti. Ljubljana potrebuje primestno železnico, urejeno mrežo kolesarskih poti ter hitrejši in cenejši javni mestni potniški promet.

Vaš glas odloča. V nedeljo boste imeli možnost glasovati za Ljubljano za vse ljudi. Vabljeni na volišča!

Zofija Mazej Kukovič

Vaša kandidatka za županjo in nosilka liste SDS za mestni svet

WordPress theme: Kippis 1.15