Odvisnost je lahko tudi premastna, presladka in preslana hrana

Svetovni dan odvisnosti in svetovni dan diabetesa zaznamuje drugi teden v novembru. Pri odvisnosti se v večjem delu ukvarjamo s posledicami, ne pa z ugotavljanjem in odpravljanjem vzrokov za nastanek le te.

Odvisnost od alkohola je v Evropi vzrok za 7% prezgodnjih smrti. Starostna meja , kjer se mladi srečajo z alkoholom, se vztrajno niža.

Odvisnost od tobaka je eden ključnih dejavnikov za bolezen raka. Za rakom zboli vsak četrti evropejec ali evropejka.

Droge v različnih oblikah so stalne spremljevalke skoraj 15 mio evropejcev, med katerimi prevladuje delež mladih. Pred dvemi leti sem se srečala  z mladimi dekleti v komuni,  kjer so se zdravile odvisnosti od drog. Na vprašanje , kaj jih je pripeljalo na pot uživalcev drog so odgovorile: ?Pomanjkanje ljubezni.? Otroci in mladi internetne dobe so preveč prepuščeni sami sebi in pogovoru z ekranom, namesto pogovora in ljubezni staršev.

Tekom predsedovanja zdravstvenim ministrom Evropske unije, smo imeli na področju odvisnosti skupne projekte ;kako ozaveščati o tveganjih uživanja alkohola, drog , cigaret, predvsem pri mladih. Vprašanje presega okvire zdravstva in posega na področje sociale, vzgoje, izobraževanja,dela. Ti projekti so tudi še danes stalnica v Evropski uniji. Politika tako na evropskem kot na nacionalnem nivoju mora storiti vse, da se trend odvisnosti zmanjšuje. Pri cigaretih se že kažejo dobri rezultati predvsem z zakonodajo, ki v večini evropskih držav preprečuje kajenje v javnih prostorih.

Odvisnost od premastne, presladke , preslane in predvsem od preveč zaužite hrane, je čedalje resnejši pojav razvitega sveta. V Ameriki ni nobena redkost človek s 200kg , žal pa se ta nagnjenja širijo tudi v Evropo in postopoma v Azijo. Nezdrava hrana povzroča največ kroničnih bolezni kot so srčno žilne, diabetes,visok krvni tlak..V Sloveniji imamo 100000 kroničnih bolnikov s sladkorno boleznijo oziroma diabetesom. Preventiva na tem področju je? pozitivna odvisnost ?od zdrave hrane,  ki vključuje mnogo sadja in zelenjave, ter odvisnost od vsakodnevnega telesnega gibanja. Ti dve pozitivni odvisnosti nam lahko podaljšata relativno zdravo življensko dobo in povečata kakovost življenja.

Naše življenje  je odvisno tudi od zdravega okolja. Zato ne škoduje, če se ozaveščamo o tej odvisnosti in jo izkazujemo tudi v vsakdanjem življenju, začenjši s sortiranjem odpadkov in odklanjanjem množice plastičnih vrečk pri drobnih nakupih. Lepota našega življenja  je odvisna tudi od medsebojnih odnosov in notranjega miru.To odvisnost mnogokrat prepoznamo prepozno,tako kot zdravje opazimo šele takrat, ko ga izgubljamo.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15