V Evropskem parlamentu za obvladovanje politične krize

Zofija Mazej Kukovič (SDS/ELS) je danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu nastopila z enominutnim govorom. Opozorila je na trenutno politično stanje v Sloveniji.

Mazej Kukovičeva je predstavila svoj pogled na stanje v Sloveniji: “Mojo domovino Slovenijo so v zadnjem času pretresle velike poplave. Pretresla jo je tudi izrazita nenaklonjenost reformam s strani odhajajočega predsednika republike. Pretresa jo bančni krč, ki ne servisira podjetij. Vlada Republike Slovenije in Parlament sprejemata nujne reforme, ki se dotikajo vsakega posameznika.”

“Klic protestov lahko dojemamo kot klic k zaupanju,” je povedala Zofija Mazej Kukovič in opozorila, da so protesti in mirno izražanje ljudi o skrbi za prihodnost razumljivi. Niso pa razumljivi nasilje in poškodbe mirnih protestnikov ter policistov. Prisotne poslance je pozvala k večji pozornosti za obvladovanje populizma, nacionalizma in zaskrbljujočim nerealnim obljubam.

“V Evropskem parlamentu se moramo z večjo zavzetostjo lotiti obvladovanja politične krize in krize zaupanja”, je svoj govor zaključila Mazej Kukovičeva.

***

Opomba:

Med prvo sejo vsakega delnega zasedanja predsednik za največ trideset minut da besedo poslancem, ki želijo Parlament opozoriti na zadevo političnega pomena. Vsak poslanec ima za govor največ minuto časa. Predsednik lahko dodatno odobri enako količino časa pozneje na istem delnem zasedanju.

Za dodatne informacije se obrnite na:

Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41775096 , mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15