Ključni cilj naj bo zmanjšanje uporabe antibiotikov

Na plenarnem zasedanj v Strasbourgu je bila danes sprejeta resolucija ‘Naraščajoča nevarnost protimikrobne odpornosti’. Zofija Mazej Kukovič (SDS/ELS) je kot poročevalka v senci v imenu poslanske skupine EPP/ELS spregovorila o eni izmed največjih groženj človeškemu zdravju – protimikrobni odpornosti.

Protimikrobna odpornost postaja vse bolj pomembna tematika tako na evropski ravni, kot tudi globalno. Gre za odpornost, katero smo zaradi nepravilne rabe antibiotikov razvili skozi desetletja. “Povečana antimikrobna odpornost predstavlja eno izmed največjih groženj človeškemu zdravju, saj prihaja do pojava odpornosti na zdravila, ki so bila v prejšnem stoletju zelo učinkovita. Odporne bakterije danes ne poznajo meja, posledično ogrožajo zdravje ljudi ter živali,” je povedala Zofija Mazej Kukovič.

“Ključni cilj je, da zmanjšamo uporabo antibiotikov in da ljudi o tem ozavestimo. Danes je prva misel mnogih ljudi, ki zbolijo, da morajo k zdravniku po antibiotik. Zavedati se moramo, da antimikrobna odpornost predstavlja grožnjo tako v humani medicini, kot tudi v veterini in kmetijstvu.” dodaja Mazej Kukovičeva.

Protimikrobno odpornost je zato pomembno jemati skrajno resno. Pravilna in preudarna raba antibiotikov, ob posvetovanju z zdravnikom, lahko pripomore k zmanjšanju protimikrobne odpornosti in k izboljšanju javnega zdravja. Slovenija je naredila velik premik naprej v boju proti antimikrobni odpornosti, kljub temu pa moramo ostati aktivni in postati ambicioznejši. Upoštevati pa je potrebno tudi urgentne razmere, na podeželju in daleč stran od urbanih središč tudi takrat, ko gre za zdravljenje živali.

“Zavedati se moramo, da je zdravje eno in nedeljivo. Prekomerna uporaba antibiotikov, tako na področju humane medicine, kot na področju veterine, ogroža nas sebe in naše bodoče generacije. Zavedanje te problematike je ključno in je del rešitve za vse nas, za prihodnje generacije, za boljši in bolj zdrav jutri,” je zaključila Mazej Kukovičeva.

***

Za dodatne informacije se obrnite na:

Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41775096 , mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15