V demokraciji je preglednost samoumevna, najprej pa mora biti samoumevna demokracija v Mestnem svetu.

7. Seja MOL z dne 20.6.2011, je potekala v vzdušju predloženega odloka, ko bi naj postal Prešernov trg predpisan samo za prireditve MOL-a in za županove nastope.  Vsa humanitarna, kulturna in politična druženja bi se  morala dogajati izven tega trga. Vendar je ta člen iz osnutka na sami seji umaknil, ker je bilo tveganje za potrditev osnutka tega odloka preveliko.  Odlok je osnovan na osnovi zakonodaje iz leta 1999 in ravno v juniju 2011 se ga je mudilo  spremeniti. V odloku pa je med drugim natančno definirana uporaba javnih površin za ulične igralce, njihov zvočnik se lahko napaja le iz baterij, njegova moč pa je lahko 30W – običajno imamo že  doma v kuhinji  močnejši radijo. V nasprotju s politiko drobtinic, smo predlagali, da se v odlok vnese tudi omejitev glasnosti za velike večerne prireditve tam, kjer so v bližini stanujoči. Tega pa seveda župan ne želi, ker to rajši določa za vsako prireditev posebej. Merilo pa je najbrž kdo je izvajalec in od kod prihaja. Ljudstvo bo pa že potrpelo!

Na seji so tokrat poleg naših razprav iz svetniške skupine SDS, Zelenih in NSI,  kar z nekaj predlogi prihajali tudi iz Desus-a in iz SD-ja. Do SD-ja je javno izrazil zamero, ker ga baje niso povabili na sobotno srečanje stranke v Mostecu. Toliko o relaciji mestne politike in ostalih apetitov do oblasti.

Po hitrem postopku je lista z nekaterimi somišljeniki tudi sprejela odlok o urejanju parkirišč.  Na osnovi tega lahko občanke in občani pričakujemo, da bo v prihodnosti prišlo tudi do zvišanje cene parkirišč in da se bo območje plačljivih parkirišč širilo. Poleg tega pa si je ?tovariš ? župan vzel pravico, da bo začasna parkirišča odrejal sam, brez meril in brez omejenih rokov. Začasno parkirišče, ki bo lahko trajalo leta in leta.

Pohvalen je trud župana, da želi s sklepom Mestnega sveta o zmanjšanju kvadrature na otroka omogočiti več  mest v vrtcu za čakajoče otroke. Hkrati pa niti ne pomisli, da v času krize in pomanjkanja prostorov tudi v vrtcih, nihče od uradnikov ali od zaposlenih v podjetjih v lasti MOL- a, ni za centimeter zmanjšal pisarne. Z umnim gospodarjenjem bi lahko iz privarčevanih in dezinvestiranih kvadratur presežnih pisarniških prostorov gradili nove vrtce. Kvadratura se je torej začela manjšati pri najbolj občutljivih in nemočnih.

Tradicionalno pa tečejo na MS razprave in spremembe načrtov na področju zemljišč in premoženja MOL po principu izbora številk na loteriji. Kljub nekajkratnim zahtevam nikakor ne morem poleg številk parcel, pridobiti v gradivu mapnih kopij in zemljiškoknjižnih izpiskov. Ker je menda to predrago! Kdo je že v zasebnem življenju prodal ali kupil nepremičnino brez zemljiškoknjižnega izpiska? Vsaj svetnice in svetniki bi morali ravnati odgovorno, kadar gre za premoženje MOLa, na osnovi preglednih podatkov, ne pa skrivalnic. V demokraciji je preglednost samoumevna, najprej pa mora biti samoumevna demokracija v Mestnem svetu. Čaka nas še dolga pot.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15