Semena sedanjosti so cvetovi prihodnosti

“Če je Obama na obisku papežu podaril semena, potem postaja vse bolj jasno, da so semena sedanjosti cvetovi prihodnosti,” je na včerajšnji otvoritvi drugega natečaja Hrana za zdravje in delovna mesta v Velenju povedala evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič. S svojo ekipo Požen’ Evropo želi z natečajem v skupni ideji povezati širok krog posameznikov, ki jih druži ljubezen do zemlje, zdrave hrane in zavedanje, da lahko zemlja ponudi veliko več, kot si včasih predstavljamo. Ponuja inovativno in široko bazo za nova delovna mesta in podjetniške priložnosti, če jih le znamo poiskati.

?Ko sem vstopila v Evropski parlament sem razmišljala samo na to, kako lahko nekaj spremenim na bolje. Moje delovanje v parlamentu je bilo vezano na tematike kot so zdrava hrana in skrb za zdravje,? je Zofija Mazej Kukovič povedala v uvodnem nagovoru. ?Vesela sem, da lahko ljudi spodbujam k pridelavi hrane, to je moj namen. Veliko ljudi je danes brez dela, a priložnost vidim v zemlji. Čim več ljudi želim prepričati, da je priložnost za jutrišnji dan.?

Otvoritveno srečanje drugega natečaja je potekalo v obliki delavnic, ki so jih vodili strokovnjaki s svojih področij. Dr. Nataša Kopušar iz Inštituta za ekološke raziskave Erico je ljudi povabila k delavnici z naslovom Zgodba mojega vrta in povedala: ?Tema moje delavnice je lokalna pridelava in zgodbe z vaših vrtov. V prvem natečaju sem bila zelo presenečena nad našimi natečajniki in njihovimi idejami. Najbolj so me prevzeli tisti, ki so ob izgubi zaposlitve svojo stisko reševali s tem, da so iskali rešitve v pridelavi hrane.? Špela Menih Novak je vajeti prevzela v delavnici z naslovom Priložnosti za razvoj turizma v povezavi s hrano in zdravjem: ?Iskali bomo priložnosti na področju turizma in naravnih danostih, nobena priložnost pa ni nič vredna, če je ne izkoristimo. S swot analizo bomo gradili na prednostih, da izkoristimo priložnosti ter odpravili pomanjkljivosti, da se izognemo nevarnostim.? Delavnico z naslovom Kar ste si od nekdaj želeli storiti, pa si niste upali izvesti pa je vodil dr. Borut Likar iz Fakultete za management in ljudi spodbujal k podjetniškemu in inovativnemu razmišljanju: ?Če imamo kilogram železa, ta stane 5 evrov. Če iz tega železa naredimo podkve, to pomeni že 10 evrov. Če naredimo vzmeti za švicarske ure, je to še veliko več. Razlika je v tem, koliko je nek proizvod inovativen in koliko podjetniškega potenciala ima,? je povedal v začetku.

Obiskovalci in natečajniki so se tako priključili delavnici po lastni izbiri in se aktivno vključili v diskusijo. ?Pripraviti se moramo na to, da bo nujno živeti drugače. Smo na točki, ko moramo izkušnje deliti med seboj. To je tudi namen naših delavnic. Ne dajemo služb, ampak iščemo delo,? je ob koncu povedala Zofija Mazej Kukovič.

***

Za več informacij se obrnite na:

Živa Vovk, pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič, Vila Bianca Velenje, +386 (0)5 91 58 672,info@zofijamazejkukovic.net

WordPress theme: Kippis 1.15