Proaktivno vzdušje med gospodarstveniki

V petek v Vili Bianca, je bilo čutiti pristno evropsko in proaktivno vzdušje med številnimi gospodarstveniki, ki so se odzvali povabilu. Vsi se zavedajo, da na ulicah in cestah ne moremo rešiti problema gospodarskega krča, v katerem se je znašla Evropska unija. Rešitev je v ustvarjanju Evrope, ki bo prijazna podjetjem. To pomeni hitrejše spremembe pri odpravi birokratskih ovir in izboljšanje poslovnega okolja znotraj enotnega evropskega trga. Izjemnega pomena v vseh razvojnih smernicah so mala in srednje velika podjetja, ki jih je 23 milijonov in so v zadnjih petih letih ustvarila 80% novih delovnih mest. Po obstoječih merilih, se v to opredelitev lahko uvrsti večino slovenskih podjetij.

Spregovorili smo o finančnih strukturah, ki se bodo v naslednjih letih izvajale in  v katerih bodo sredstva namenjena razvoju znanosti in inovacij, zagonu gospodarstva in oblikovanju podjetniške kulture.  Najpomembnejši so: program COSME, ki bo skrbel predvsem za izboljšanje dostopa do finančnih sredstev podjetjem v EU; Horizon 2020  namenjen zagotavljanju globalne konkurenčnosti Evrope na področju znanosti in inovacij; program Connecting Europe  namenjen infrastrukturi za spodbujanje povezovanja Evrope; Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji pa bo pomagal delavcem, ki so izgubili službo zaradi strukturnih sprememb ali gospodarske krize, pri iskanju zaposlitve in razvijanju novih znanj.

Čutiti je zavedanje, da podjetja  vidijo priložnosti v sofinanciranju svojih projektov iz evropskih skladov, pa vendar vedo, da to ni edina rešitev. Pomembno je spodbujati razvoj kakovostnega podjetnišva, sprememb v izobraževalnem sistemu, pospeševati prenos znanja v prakso, izboljšanje internetne infrastrukture… Morali bomo znati povezati tradiconalne proizvodne enote v Sloveniji z novimi, mednarodnimi in visokotehnološkimi znanji.

Pogoji delovanja na trgu so se spremenili. Podjetja in država se morajo čim prej prilagoditi na novo situacijo. Evropa ponuja finančne platforme, ki pa jih morajo podjetja znati izkoristiti in se znati pametno povezovati.  Strinjali smo se, da je evropksi trg regija, ki ponuja priložnosti in da moramo razmišljati o konkurenčnosti produktov in storitev globalno.

WordPress theme: Kippis 1.15