Okrogla miza s podjetniki Kluba Zlatorog

Včeraj je bila kandidatka Zofija Mazej Kukovič, gostja na omizju s temo: Poti za nov zagon gospodarstva, v organizaciji poslovnega kluba Zlatorog, v Celju. Povabljeni so bili vsi predstavniki političnih strank z namenom, da predstavijo svoje poglede in predvsem ukrepe, ki jih z svojimi programi predlagajo za rešitev trenutnega stanja gospodarstva v Sloveniji. Kandidatka je predstavila predvsem ključne ukrepe iz vidika davčnih razbremenitev, financiranja, zmanjševanja birokratksih ovir in trendov na evropskem ter globalnem trgu.

Do virov financiarnja bi lahko prišli z boljšim izokoriščanjem evropskih sredstev za investiranje v insfrastrukturne projekte , predvsem  moramo poskrbeti za boljši ugled države in izoboljšati pogoje za tuje inveticije.

Na davčnem področju je potrebno uvesti pavšalno obdavčitev za mikro podjetja,oprostitev davka od prihodka inovacij,100% olajšave za investicije v razvoj, uvedba neomejene 40% investicijske olajšave , zmanjšati davek od dohodka pravnih oseb postopoma na 15% in uvesti davčne počitnice za nova podjetja v celoti za  1 leto, do postopne polne obdavčitve pri  treh letih. Ključna je razbremenitev stroškov dela in zmanjšanje obremenitve BDP na 45%.

Potrebno je investirati v odpravo birokratskih ovir z uvajanje informacijske podpore, sistemov kakovosti in odličnosti , s poenostavitvijo zakonodaje o javnem naročanju in zakonodaje o urejanju okolja in umeščanja v prostor .

Obuditi gradbeni sektor in rešiti pomembne reference, ki se izgubljajo pri velikih gradbenih podjetjih v stečaju.

Nasploh pa se je potrebno zavedati, da je potrebno vzpodbujati izobraževanje o kulturi tveganja in podjetništva na nacionalnem nivoju in slediti svetovnim trendom na področju, energije,  vodnih virov, hrane, življenjskega stila , starajoče se družbe in zdravja.Vse to so področja za ustvarjanje novih delovnh mest.

Gospodarstvenike so zaskrbljeni nad finančnim krčem .   Odmevno  je bilo vprašanje iz strani udeležencev , kako bo katera koli vlada pridobila njihovo zaupanje, da bo svoje obljube tudi izpolnila. Odgovor je preprost: s svojim lastnim zgledom in preteklim delo, s pravičnostjo in povezovalnim delovanjem v dobro vseh državljank in državljanov.

WordPress theme: Kippis 1.15