Pismo Evropskih poslancev komisarju Borgu

Tukaj si lahko preberete kratek povzetek pisma:

Evropska agencija za varnost (EFSA) je 16. januarja objavila tri poročila glede nevarnosti zastrupitve čebel zaradi neonikotinoidov. Med njimi so najbolj nevarni insekticidi imidalkoprid, klotianidin in tiametoksam.

Zaključki te znanstvene študije so naslednji:

  • ti insekticidi ogrožajo čebele s prisotnostjo v nektarju in cvetnem prahu,
  • če čebele v panj prinašajo cvetni prah rastlin, katerih seme je bilo zaščiteno z imidalkopridom,
  • potrjujejo, kar okoljske organizacije in čebelarji trdijo že 19 let. Uporaba neonikotinoidov je eden glavnih razlogov za padec števila čebel od leta 1990 dalje.

Zaradi domnevnih stroškov, ki bi jih prinesla prepoved uporabe neonikotinoidov, Komisija ni zaprosila za previdnostno načelo (precautionary principle), čeprav primeri iz prakse kažejo drugače. Znanstvena raziskava v Italiji, kjer so prepovedali zaščito koruznih semen z neonikotinoidi je dokazala, da zaradi škodljivcev ni bilo zaznati gospodarske škode, ali nižjih stopenj donosa. So pa italijanski čebelarji poročali o manjših letnih izgubah čebeljih družin, iz 50% na 15%.

Ocenjena ekonomska vrednost čebel, kot opraševalk potencialnih pridelkov, je bila ocenjena na 15 milijard EUR na leto, čeprav so pomembne tudi za opraševanje drugih rastlin in biotsko raznovrstnost. V Uredbi o pesticidih piše, da pesticidi s škodljivim vplivom na čebele, ne morejo biti odobreni. Kljub temu, so danes neonikotinoidi še vedno dovoljeni in Komisija zanje ni izdala prepovedi.

Razne čebelarske organizacije so predlagale peticijo za prepoved neonikotinoidnih pesticidov, v podporo tej isti zahtevi pa je več kot 2 milijona ljudi podpisalo peticijo Avaaz. Prepoved neonikotinoidov na področjih pašnje čebel bi bil korak v pravo smer, vendar problem ne bil povsem rešen, sam bi še vedno lahko prišlo do zastrupitev preko snovi uporabljenih za izdelavo gnezda, predvsem za čmrlje in čebele samotarke, ki so ključne za opraševanje. Potrebno je tudi vedeti, da se aktivne substance imidakloprida zadržujejo v tleh še tri leta po uporabi takega semena.

Podpisani poslanci komisarja pozivajo k polni uporabi previdnostnega načela in popolni prepovedi neonikotinoidnih insekticidov v Evropski uniji. Tako lahko preprečimo nadaljnjo ogroženost katerekoli vrste čebel.

Odprto pismo Evropskih poslancev komisarju Borgu: Bee-Letter-Borg

WordPress theme: Kippis 1.15