Odziv poslancev skupine ELS na pismo SVIZ-a evropskim naslovnikom

Poslanci Evropske ljudske stranke (ELS) se odzivamo na pismo Sindikata za vzgojo in izobraževanje, ki je bilo 9. januarja poslano predsedniku Evropske komisije in drugim naslovnikom v evropskem prostoru.

Menimo, da so navedbe sindikata zavajajoče. Med drugim sindikat navaja, da vlada zavrača pogajanja, slovenska vlada pa se s Sindikatom za vzgojo in izobraževanje pogaja že osem mesecev.

Nobena država članica EU se v zadnjih letih ni uspela izogniti varčevanju na različnih področjih javnega sektorja. Tako je tudi v Sloveniji zaradi finančne krize za izobraževanje na razpolago 15% manj sredstev kot pred krizo.

Kljub temu je Slovenija ena redkih držav Evropske unije, ki bo vlaganja na učenca v prihodnje obdržala nad vlaganji iz leta 2005.

Standardi v slovenskem šolstvu so daleč nad evropskim povprečjem. Po podatkih OECD 2012 je Slovenija med državami z najmanjšim številom otrok v razredih v osnovnih in srednjih šolah. Poleg tega se je število učiteljev na učenca v zadnjih 10. letih v Sloveniji precej povečalo.

Vlada se trudi, da bi učenci čim manj občutili zmanjšanje razpoložljivih sredstev. Poslanci skupine ELS smo prepričani, da zaradi racionalizacije kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v Sloveniji ne bo padla.

Z obžalovanjem ugotavljamo, da je bilo pismo poslano v času, ko iz tujine prihajajo pohvale vladi za uspešno spopadanje s krizo ter za občutno izboljšanje položaja Slovenije na mednarodnih finančnih trgih.

Dr. Milan Zver

Dr. Romana Jordan

Zofija Mazej Kukovič

Lojze Peterle

WordPress theme: Kippis 1.15