Odšel je Wilfried Martens

Danes smo imeli v naši politični skupini EPP žalno sejo za preminulim predsednikom naše politične skupine Wilfriedom Martensom.

Več kot dvajset let je bil na čelu EPP. Oče združene Evrope, Martens, je imel tudi ključno vlogo pri vključitvi Slovenije v Evropsko unijo. Njegov slogan ob potovanju po prestolnicah držav, ki so bile tedaj še izven Unije je bil: “Potujem za demokracijo.”  

Največji premiki v Evropi so se zgodili pod njegovim vodenjem naše politične skupine. Postali smo tudi največja politična skupina v EP, ki združuje 70 strank. Njegovo zavzemanjenje bilo izrazito tudi za večje vključevanje deklet in žena v politiko. Ena izmed njegovih vidnih učenk je kolegica v parlamentu, Marianne Thyssen, ki je imela danes med drugim tudi poslovilni nagovor.  Dejala je: “Njegov navdih je presegal politiko.” Sicer je vidna članica odbora za proračun in ima ključno vlogo za bodočo finančno perspektivo.

Njegovo zavzemanje za svobodo govora je bilo ključno za razvoj demokracije. Danes še kako potrebujemo njegova sporočila tudi v Sloveniji!

Zofija Mazej Kukovič MEP

WordPress theme: Kippis 1.15