Obvladovanje ekonomske krize. Javna tribuna z evropsko poslanko Zofijo Mazej Kukovič v Bruslju

V sredo 14. novembra 2012, bo evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič (ELS/EPP) v imenu politične skupine Evropske ljudske stranke in Odbora za industrijo, raziskave in energetiko v Evropskem parlamentu gostila javno tribuno z naslovom Obvladovanje ekonomske krize preko vodilnih industrij in malih ter srednje velikih podjetij. S sogovorci bo razpravljala o oblikovanju političnega okolja za rast v Evropski uniji.

Razprave se bodo osredotočale na področje konkurenčnosti, notranjega trga, finančne perspektive 2014 – 2020 in projektov za povezovanje Evrope. Posebno pozornost bodo namenili finančnemu okvirju Horizon 2020, ki bo povezal podjetja z raziskovalnimi centri. Evropa ima velike priložnosti, ki jih pogojujejo globalni trendi staranja prebivalstva, potrebe po obnovljivih virih energije, varni hrani in vodi, dostopnosti do interneta ter zelo pomembni infrastrukturi.

Na javni tribuni bodo poleg Mazej Kukovičeve nastopili Paul Rubig (evropski poslanec, poročevalec za SME), Jerzy Buzek (nekdanji predsednik Evropskega parlamenta), Pilar del Castillo Vera (koordinatorka EPP/ITRE), Franjo Bobinac (predsednik uprave Gorenje d.d.), Borut Likar (direktor Inštituta za inovacije in tehnologijo) ter drugi predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in industrije. Na javni tribuni bodo tudi predstavniki drugih slovenskih podjetij.

***

Za dodatne informacije se obrnite na:

Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41775096 , mateja.mohoric@ep.europa.eu

Obvladovanje ekonomske krize_Zofija Mazej Kukovic 14112012

WordPress theme: Kippis 1.15