Obisk Hiše zavetja Palčica ? kriznega centra za otroke do 6 let

V petek. 30. novembra smo z ekipo Požen’ Evropo obiskali Hišo zavetja Palčica v Grosupljem. Sprejela nas je vodja Manuela Ham in nam predstavila delo z otroki, ki so se zaradi neprimernih družinskih razmer znašli v njihovem zavetju.

Žal je v Sloveniji veliko otrok, ki se zaradi neurejenega domačega okolja znajdejo v kriznem centru in drugih podobnih ustanovah. V samo petih letih je krizni center Palčica začasno ponudil zavetje kar 200 otrokom, njihovo število pa v času gospodarske krize še narašča.

Zaposleni v centru Palčica igrajo odločilno vlogo v otrokovem prehodu v rejništvo ali nazaj v svoje družinsko okolje. Mehek in čim manj stresen prehod iz težavnih družinskih razmer v rejništvo je bistven, saj leta v predšolskem obdobju zaznamujejo celotno posameznikovo življenje. Kljub temu, da se med otroki in zaposlenimi spletejo globoke čustvene vezi in prijateljstva, pa se slednji zavedajo žalostnega dejstva, da morajo z otroki po njihovem odhodu iz Palčice te vezi popolnoma prekiniti, saj bo le tako otrok lahko v življenju obrnil čisto nov list.

Slik z otroki zaradi varovanja zasebnosti ne objavljamo, lahko pa vam zagotovimo, da nas je čas, preživet z njimi, obogatil s še večjim zavedanjem, da vsak otrok hrepeni po toplini, ljubezni in družini in da moramo vsakemu od naših malčkov omogočiti kvalitetno in človeka dostojno odraščanje.

Ekipa Požen’ Evropo

WordPress theme: Kippis 1.15