Ob svetovnem dnevu človekovih pravic

Zofija Mazej Kukovič (SDS/ELS) je danes na okrogli mizi v Bruslju nastopila v razpravi na temo “Človekove pravice v plamenih.”

Svetovni dan človekovih pravic obeležujemo kot spomin na sprejetje splošne deklaracije o človekovih pravicah, 10. decembra 1948 v Parizu. Osrednja tema 67. Generalne skupščine ZN je posvečena zagotavljanju ohranjanja miru, stabilnosti in reševanje konfliktov na miren način.

“Naš svet se spreminja z veliko hitrostjo. Internet nam omogoča svobodo govora, medijsko svobodo, dostop do informacij in naš splošni razvoj. Veliko pozornosti je potrebno nameniti spletnim vsebinam, saj lahko te še posebej vplivajo na mlade s prikrito, tudi nasilno vsebino. Internet in socialni mediji so lahko orodje posameznih ekstremnih skupin,” je na pozitivne učinke in tudi možne zlorabe na tem področju opozorila Zofija Mazej Kukovič.

Velik izziv na področju človekovih pravic pa je povezan tudi z zdravjem. Zdravje je vrednota, ki se je velikokrat ne zavedamo in pridobi na pomenu, ko zbolimo. Mazej Kukovičeva je povedala: “Z vidika starajoče populacije je potrebno omeniti paliativno nego. Vsak posameznik bi moral imeti pravico do dostojanstvene oskrbe pred smrtjo. Bližino družine, prijateljev in prisotnost profesionalne oskrbe. Vse to je pomembno, ko odpovedo zdravila in medicina.”

Svoj govor je Mazej Kukovičeva zaključila z besedami: “Svet se na eni strani sooča s starimi, na drugi pa z drugačnimi, novimi izzivi, ko gre za človekove pravice. Na tem področju imamo še veliko dela, tako v Sloveniji, v Evropi in tudi v svetu.”

Za dodatne informacije se obrnite na:

Mateja Mohorič, asistentka v poslanski pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41 775 096; mateja.mohoric@europarl.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15