Nadzor in sledenje v vesolju nujno potrebna

V četrtek, 13. februarja, so evropski poslanci, člani Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE), z veliko večino podprli poročilo izida pogajanj med Svetom in Komisijo o vzpostavitvi podpornega programa za nadzor in sledenje v vesolju.

Mazej Kukovičeva (EPP/SDS) je kot poročevalka za skupino Evropske ljudske stranke pozdravila odločitev odbora ITRE in izpostavila:
“Ne da bi se zavedali se dnevno zanašamo na vesoljsko tehnologijo, ko uporabljamo televizijo, internet, mobilne telefone, GPS. Vesoljski sistemi so postali bistveni za vsakodnevno življenje. Postali so bistveni med drugim tudi za izvajanje politik EU, za pospeševanje tehnološkega napredka, inovacij in konkurenčnosti. Vzpostavitev sistema nadzora in sledenja v vesolju je zato nujno potrebna tako z vidika uspešnega delovanja evropskega gospodarstva kot tudi za varnost vseh državljanov EU”.

Podporni program za nadzor in sledenje v vesolju zagotavlja dolgoročni napredek, ki bo vodil do vzpostavitve neodvisnega sledenja delcev v vesolju. Vesoljske infrastrukture vedno bolj ogrožajo vesoljski odpadki. Za zmanjševanje nevarnosti trkov je nujno potrebno spremljanje satelitov in vesoljskih odpadkov. Na ta način se lahko opozori na možnost trka. Vendar pa Evropa zaenkrat še nima zmogljivosti, da bi sama sledila delcem v vesolju. Pri nadzoru in sledenju v vesolju je Evropa v veliki meri odvisna od Združenih držav Amerike. Podatki, ki jih dobi pa so enostranski in nepreverjeni. Evropa mora vzpostaviti avtonomen sistem nadzora v vesolju, da lahko zaščiti lastno vesoljsko infrastrukturo in zagotovi varnost izstrelitev.

?Zaradi izgube satelita pride tudi do izgube kritične satelitske komunikacijske zmogljivosti, ki je v kriznih razmerah ključna za hitro in učinkovito odzivanje, ki lahko rešuje življenja. Pomembno je, da tudi zato EU omogoči nadzor in sledenje v vesolju?, je zaključila Mazej Kukovičeva.

***

Za dodatne informacije se obrnite na:

Maja Mikanec, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41884641maja.mikanec@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15