Mladi so naša prihodnost

Generalna skupščina OZN je 17. decembra 1999 razglasila 12. avgust za mednarodni dan mladih. Tema za leto 2013 je mladi in migracije, s poudarkom na ozaveščanju o priložnostih in tveganjih povezanih z migracijami mladih.

Mobilnost mladih je nujna za trajnostno rast in blaginjo Evropske unije (EU), saj je petina vsega prebivalstva EU mladih, zato so kakovostno izobraževanje, učinkovito vključevanje na trg dela in povečan obseg mobilnosti mladih ključnega pomena. Politike EU so usmerjanje v spodbujanje mladih, da izkoristijo štipendije za študij in usposabljanje v drugih državah EU, hkrati pa spodbujajo države članice EU, da z ustreznimi ukrepi mladimi olajšajo migracije. Čeprav EU mladim ponuja številne nove možnosti mobilnosti, kakršnih še pred nekaj leti ni bilo se mladi danes soočajo tudi z novimi izzivi v sistemu izobraževanja, predvsem pa pri dostopu na trg dela. V času gospodarske krize, ko je stopnja brezposelnosti mladih nesprejemljivo visoka, migracije mladih predstavljajo priložnost za uspešnejši prehod iz izobraževanja v delovno razmerje in so pomemben faktor pri izmenjavi znanja in informacij ter s tem dragocen prispevek k razvoju skupnosti in družbe kot celote.

Tudi Zofija Mazej Kukovič se zaveda potenciala mladih in je že večkrat poudarila: ?Mladi se morate zavedati, da ste del rešitve in ne problema. Bodite samozavestni, upajte si spregovoriti, saj ste vi in vaše ideje prihodnost nas vseh.? Ob mednarodnem dnevu mladih želimo še enkrat izpostaviti, da so mladi naša prihodnost, vendar so tudi naša sedanjost, zato moramo mladim že danes dati možnost, da oblikujejo svojo prihodnost in prihodnost sveta.

Pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič v Bruslju

WordPress theme: Kippis 1.15