Ministrstvo za kmetijstvo in okolje o odločitvi EP glede sistema ETS

Sporočilo za javnost

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE O ODLOČITVI EVROPSKEGA PARLAMENTA GLEDE SISTEMA ETS

Ljubljana, 18. 4. 2013 – Evropski parlament je zavrnil predlog Evropske komisije o začasnem umiku določenega števila emisijskih kuponov iz evropskega sistema trgovanja z emisijskimi kuponi (ETS). Trgovanje z emisijskimi kuponi je eden od ključnih instrumentov izvajanja podnebne politike Evropske unije, njegova učinkovitost pa je postala ogrožena, ker je cena emisijskih kuponov padla s predvidenih 30 evrov na vsega 4 evre za tono ogljikovega dioksida. Povpraševanje podjetij po emisijskih kuponih, na podlagi katerih lahko v okolje izpustijo dodatne količine toplogrednih plinov, se je, predvsem zaradi krize, ki je zmanjšala gospodarsko aktivnost, bistveno zmanjšalo.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obžaluje zavrnitev predloga Evropske komisije, saj meni, da bo negativno vplivala na slovensko gospodarstvo, ki je vključeno v sistem trgovanja. Industrijski sektorji, ki so izpostavljeni premestitvi emisij ogljikovega dioksida (tako imenovanimi “carbon leakage”) so na podlagi veljavne zakonodaje upravičeni do 100 odstotne brezplačne podelitve emisijskih kuponov, saj bi nakup emisijskih kuponov ogrozil njihovo konkurenčnost v primerjavi z enakimi podjetji zunaj EU, ki niso vključena v sistem trgovanja. Ker bo morala Evropska komisija tudi zaradi zadnje odločitve Evropskega parlamenta predvidoma spremeniti seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij ogljikovega dioksida, saj je ta vezan na ceno ogljikovega dioksida, bo treba posledično prilagoditi, to je zmanjšati, tudi količine emisijskih kuponov, ki bi jih ti sektorji slovenske industrije sicer dobil brezplačno.

Slovenska industrija ima za leto 2013 preliminarno razdeljenih za 2,46 milijona ton CO2 emisijskih kuponov, kar je 7 odstotkov več od povprečja emisij slovenske industrije v obdobju 2005 do 2008 in kar 50 odstotkov več od emisij iz leta 2011. Zaradi zadnje odločitve Evropskega parlamenta in posledične predvidene prilagoditve seznama sektorjev, ki so izpostavljeni premestitvi emisij ogljikovega dioksida bo za večino teh sektorjev v Sloveniji to povzročilo razpolovitev brezplačno podeljenih količin emisijskih kuponov in s tem bistveno povečanje stroškov za izpolnjevanje obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Posledično negativen bo predvidoma tudi vpliv na tiste sektorje, ki imajo poleg emisij toplogrednih plinov tudi veliko porabo električne energije, saj je vprašljivo, kako bi ti sektorji lahko izkoristili mehanizem za kompenzacijo dodatnih stroškov, ki je zlasti za primer visokih cen že vgrajen v obstoječo direktivo.

Ministrstvo ocenjuje, da je zaradi predvidenega dodatnega padca cene ogljikovega dioksida in dodatne obveznosti nakupa ogljikovega dioksida v sektorjih, izpostavljenih premestitvi ogljikovega dioksida, mogoče govoriti o izgubi oz. dodatnih stroških za slovensko industrijo v višini do okoli 8 milijonih evrov na leto.

– MKO

WordPress theme: Kippis 1.15