Mestni parlament mladih

Želiš postati poslanec?

Program Mestni parlament mladih je popolnoma nov program razvit posebej za potrebe Evropske prestolnice mladih in predstavlja simulacijo Evropskega parlamenta. Namen programa je spodbujati participacijo mladih v demokratičnih sistemih odločanja, pri čemer se bo čim več odločitev in aktivnosti prepustilo prav mladim. Mlade želimo seznaniti z delovanjem Evropskega parlamenta, jim dati možnost artikuliranja problemov in predlaganja ukrepov za rešitev le-teh. Parlament bo deloval po odborih, kjer se bodo obravnavale različne teme (četrtni razvoj, izmenjava dobrih praks, zaposlovanje in neposredna demokracija).

Vabimo vse mlade med 19. in 29. letom starosti, da se prijavijo in postanejo eden izmed 100-ih mladih poslancev, ki bodo razpravljali o aktualnih lokalnih tematikah, izpostavljali probleme in poskušali najti rešitve zanje. Mladi poslanci se bodo tekom dela srečali z evropskimi poslanci in drugimi znanimi osebnostmi; poskrbljeno bo pa tudi za družabne dogodke, kjer se bodo mladi lahko bolje spoznali (bowling ipd.). Simulacija se bo izvajala v drugi polovici leta 2013 in bo vključevala do 15 zasedanj.

Vsi zainteresirani mladi naj izpolnijo prijavnico na spletni strani http://www.zavodpip.si/mladina/82 in jo skupaj s krajšim motivacijskim pismom pošljejo na elektronski naslov miran.vrbanic@zavodpip.si do 30. aprila 2013.

Facebook stran: https://www.facebook.com/MestniParlamentMladih.

Več o Evropski prestolnici mladih: http://www.mb2013.si/.

WordPress theme: Kippis 1.15