“Knowledge is a girl’s best friend, diamonds will follow”

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu

Notranji trg je še kako pomemben tudi na področju raziskav. Kajti v ospredju v Evropi bodo rast in delovna mesta.

Brez notranjega trga na področju raziskovanja, bomo težko dosegli te cilje. Seveda so ti cilji orientirani enkrat v gospodarstvo, enkrat pa tudi v še posebej  starajočo se družbo. Kako danes na področju raziskovanja odkriti in iti nasproti bolezni, kot je Alzheimer oz. demenca. Kako iti nasproti bolezni, kot je rak. Torej za vse te izzive so nujne tesnejše sodelave. Pri prenosu znanj, v gospodarstvo, v podjetništvo je izjemno pomembno tudi to, da imamo specializirana mala in srednja podjetja. In če želimo imeti specializacijo v podjetjih potem potrebujemo tudi specializirana znanja od zgoraj navzdol. Manjkajoči del imamo tudi pri raziskovalcih. Kljub vsemu, da imamo 27 milijonov brezposelnih v Evropi, mogoče so med njimi tudi talenti ali talentke. In danes vzgajamo dekleta, predvsem v tem smislu, da so moški in ženski poklici, da so moške in ženke znanstvenice, in da ni vse za ženske. Narobe. Danes moramo poiskati vse priložnosti, ki jih imamo možnost pridobiti od bodočih znanstvenic in raziskovalk, kajti pri tem smo v Evropi še vedno  korak za tistim kar je mogoče.

In kot sem slišala nekoč v neki pesmi: Knowledge is a girls best friend, diamonds will follow.

http://www.youtube.com/watch?v=ElELFaxkm6o

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15