Kako podpreti štiri hišne vogale naše evropske družine

Vsaka hiša ima štiri vogale. V tej prispodobi ima tudi Unija štiri vogale: prvi je Evropski parlament, drugi Evropska komisija, tretji Svet EU. Četrti vogal pa smo državljanke in državljani. In brez nas ni Evrope.

V Evropski uniji in v Evropskem parlamentu smo v procesu intenzivnih razprav in priprav štirih stebrov, ki bodo podpirali in krepili našo evropsko družino. Pripomogli bodo k finančni stabilnosti in rasti, prispevali k večji konkurenčnosti, novemu zaposlovanju in varnosti v Evropi. Stebri bodo uravnotežili solidarnost in odgovornost!

Prvi steber bomo podkrepili z bančno unijo. Imamo 27 članic, v kateri je 6000 bank, ki delujejo po svojih nacionalnih pravilih, poslujejo pa internacionalno. Dajale so kredite, katerih del nikoli ne bodo poplačan. Sedaj je na vrsti solidarnost, ki jo moramo povezati z odgovornostjo. Zato bo ustanovljen skupen nadzor na nivoju Unije. Sanacija bank pa bo prvi ukrep, ki je v teku tudi v Sloveniji. Nerazumljivo je, zakaj so poslanci in poslanke Pozitivne Slovenije obstruirali sprejem zakona, ki bo osnova za sanacijo bank. Prav ti poslanci pogosto prihajajo v Evropski parlament. Modro bi bilo, da o ukrepih za reševanje krize na nivoju EU korektno prenašajo v domovino.

Drugi steber predstavlja fiskalna unija. V državah članicah obstajajo različne davčne stopnje, kar predstavlja resno oviro za notranji evropski trg in resno oviro za konkurenčnost in hitrejši prodor podjetij na globalni trg. Uvedba fiskalnega pravila ni nič drugega, kot jasna meja – določitev zgornje ravni primanjkljaja in dolga. Nekateri ‘resni’ politiki v Sloveniji ga sicer zasmehujejo, vendar postaja nuja in realnost. K temu stebru spada tudi uvajanje davka na finančne transakcije.

Tretji steber predstavlja ekonomska unija na osnovi socialno tržnega gospodarstva. Gre za močnejšo vzpostavitev notranjega trga, za mobilnost, za možnosti novih zaposlitev in samozaposlitev ter za vzpostavljanje ugodnega poslovnega okolja. Veliko pozornost posvečamo poklicnemu razvoju in zaposlitvam mladih.

Četrti steber je politična unija. Procesi odločanja na nivoju unije so danes preveč zapleteni in prepočasni. Zato evropska družina potrebuje spremembe. Unijo, kjer ne igrata vloge le kapital in trg, ampak tudi odnos do sočloveka. Od skrbi za zdravje, izobraževanje, do skrbi za ljudi z omejenimi možnostmi. Unijo, v kateri si že danes kljub krizi, želi živeti večina svetovnega prebivalstva. Živeti z EU standardom, kljub padcu v letih krize. Unijo, v kateri se zavedamo, da je za ponovno rast potrebna tudi zmernost pri izdatkih.

Naša skupna odgovornost do državljank in državljanov je, da jim posredujemo realne in ne populistične informacije. Zato je še veliko pomembnejše sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Naša skupna odgovornost je, da naredimo vse tisto, kar bo pripomoglo k reševanju problemov ljudi. Problemov, ki jih ima vsak posameznik. Čas je za rešitve in za resnico.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15