Kako navdušiti mlade za podjetništvo?

Kako navdušiti mlade za podjetništvo? Kako vas prepričati, da ste del rešitve in ne del problema? Kako uvesti več podjetniškega duha v sisteme izobraževanja? Zakaj ima Kitajska po statistiki 71% vprašanih, ki si želijo postati podjetniki; ZDA 55%, Evropa pa le 45%. Rezultati izkazujejo navdušenje nad podjetništvom na eni in beg pred odgovornostjo na drugi strani. Bežanje pred odgovornostjo pa pomeni istočasno odpovedovanje svobodi v ustvarjanju in v odločanju.

To so vprašanja, na katera tudi v Evropskem parlamentu konstantno iščemo odgovore, ki morajo biti vpleteni v vse pore evropske zakonodaje, in katerih rezultat bo živahno podjetniško vzdušje, inovativnost in nova gospodarska rast.

Statistike kažejo, da so najbolj konkurenčne države tudi najbolj podjetne! Enako logiko lahko uporabimo tudi za podjetnike. Podjetniki znajo ustvariti produkt ali storitev, ki je konkurenčna na globalnem trgu. To pomeni njihov obstoj in hkrati razvoj.

Ideja je pomembnejša od poslovnega načrta. Je bistvo vsakega začetka, tudi podjetniškega. Najprej je potrebno imeti idejo in šele nato jo treba znati implementirati! Poslovni načrt pa lahko primerjamo z navodilom za uporabo mobilnika: navodil je veliko, le implementacija teh je kritična, posebej za vse nas, ki nismo internetna generacija.

Tveganje je sestavni del podjetniške kulture. Za tveganje potrebujemo podporno znanje in seveda podporno okolje, ki ga vzpostavlja politika. Znanje pa se mora graditi na realnih primerih najboljših praks, ne samo na teoriji. Tega je v slovenskih in evropskih izobraževalnih procesih malo, tudi zato imajo mladi strah pred vstopom v podjetniške vode. To naj bo pobuda za izboljšavo v slovenskih centrih znanja!

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15