Intenzivni razvoj za omejitev vsebnosti endokrinih motilcev v kozmetiki

Strasbourg, 14 marec 2013

Danes so evropski poslanci na plenarnem zasedanju v Strasbourgu z veliko večino potrdili resolucijo Evropskega parlamenta Varovanje javnega zdravja pred endokrinimi motilci. Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) je v imenu politične skupine o tej, za javno zdravje zelo pereči temi, spregovorila v razpravi v torek.

Endokrini motilci so kemikalije, ki zaradi svojega vpliva na izločanje hormonov prizadenejo zdrave ljudi. Gre za steroidne hormone, nekatere pesticide, bifenole, dioksine, nekatere snovi v plastičnih izdelkih, kontracepcijske tabletke in tudi zdravila proti hormonskemu raku.

“Endokrini motilci so danes del našega življenja, niso pa še del našega zavedanja. Živimo v času, ko je v ospredju kult večne mladosti in lepote. S kozmetiko mladi in starejši večkrat kupujemo upanje. Na eni strani se zavedamo vpliva hrane na zdravje. Manj pa se zavedamo tega, da je kozmetika hrana za našo kožo, ki tudi vpliva na naše zdravje,” je poudarila Mazej Kukovičeva.

Hormonski motilci se lahko nahajajo v kozmetiki, tekstilnih izdelkih in igračah. Izdelki lahko vsebujejo endokrine motilce, ki vplivajo na stanje naših hormonov, in med drugim lahko povzročajo reprodukcijske motnje. Strožja pravila bi morala v skladu s poročilom veljati tudi pri opremljanju vrtcev in šol.

Mazej Kukovičeva opozarja “Na potrebo po intenzivnem razvoju, ki bo omejil vsebnost endokrinih motilcev v izdelkih. Obenem je potrebno izboljšati kriterije za identificiranje, opredeliti standarde in merila za njihovo določanje na osnovi znanstvenih podlag.”

“Na osebni ravni marsikje grešimo. Kljub temu, da vemo, da je pretirana uporaba soli in maščob nezdrava, se tej razvadi redko odpovemo. Zato bodimo zelo občutljivi, da ne dajemo sence dvoma vse povprek. Da ne naredimo neupravičene škode industriji in s tem propadanju delovnih mest”, je svoj govor zaključila Zofija Mazej Kukovič.

***

Opomba:

Govor na plenarnem zasedanju

– Poročilo Varovanje javnega zdravja pred endokrinimi motilci lahko najdete na povezavi: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0027+0+DOC+PDF+V0//SL

Za dodatne informacije se obrnite na: Mateja Mohorič, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič: +386 41 775 096, mateja.mohoric@ep.europa.eu

WordPress theme: Kippis 1.15