Evropsko leto državljanov

Evropsko leto državljanov se je uradno začelo z razpravo z državljani, 10. januarja 2013 v Dublinu, s sloganom “Za Evropo gre. Za vas gre” Kakšne so neposredne koristi pravic državljanov EU in katere politike in programi obstajajo na tem področju? V ta namen bodo po vsej Uniji organizirane neposredne javne razprave politikov z državljani o tej temah, kjer bodo politiki prisluhnili in odgovarjali na vprašanja državljanov.

CILJI:

(i) Izboljšati ozaveščenost državljanov o pravicah in dolžnostih, povezanih z državljanstvom Unije. Pravica do prostega gibanja in prebivanja v Uniji ter v tem okviru o vseh drugih pravicah, ki jih imajo državljani EU brez diskriminacije, vključno s pravico, da volijo na lokalnih in evropskih volitvah

(ii) Spodbuditi razpravo o učinkih pravice do prostega gibanja in prebivanja kot neodtujljivega vidika državljanstva Unije, z namenom spodbujanja državljanov k dejavni in demokratični udeležbi, zlasti v državljanskih forumih, ki obravnavajo politike Unije in na volitvah v Evropski parlament, s čimer se krepi občutek skupne evropske identitete.

(iii) Izboljšati ozaveščenost med mladimi, kako jim lahko pravice Unije konkretno koristijo.

ZADEVNE POBUDE EVROPSKEGA PARLAMENTA:

a) Informacijske, medijske in izobraževlne kampanje ter kampanje z akrepitev ozaveščenosti, namenjene najširši javnosti

b) Izmenjave informacij ter izkušenj in dobrih praks med organi Unije, nacionlnimi, regionalnimi in lokalnimi organi ter drugimi javnimi organizacijami.

c) Povečati prepoznavnost večjezičnih spletnih portalov Europe Direct in Tvoja Evropa, kot ključnih elementov za “enotno informacijsko okence” v zvezi s pravicami državljanov Unije.

d) Promocija poročila o državljanstvu EU, v katerem bodo predstavljene nadaljne pobude EU za odpravo še zadnjih ovir, ki državljanom preprečujejo polno uveljavljanje njihovih pravic. Pri pripravi poročila se bodo upoštevali tudi prispevki letošnjega širokega javnega posvetovanja z državljani, ki jih imajo pri uveljavljanju svojih pravic kot državljani.

– Pisarna evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič v Bruslju

Povezave:

Možnosti za sofinanciranje projektov v letu 2013

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu državljanov

WordPress theme: Kippis 1.15