Tehnika in tehnologija sta bistveni za razvoj medicine

6. in 7. junija se na Zdravniški zbornici v Ljubljani odvija VIII. Konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, namen katere je povezati slovenske zdravnike in strokovnjake doma in v tujini, da bi na tak način dosegli čim hitrejši in učinkovitejši pretok znanja, dobrih praks in novih dosežkov v slovenski prostor. To leto se je kot govorka kongresa udeležila tudi evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič.

?Vesela sem, ker dajete takšen poudarek na ljudi, ki so šli v svet in ki so svetu pokazali, kaj Slovenci zmoremo,? je povedala. V svojem predavanju z naslovom Evropska prihodnost na področju zdravja in varne hrane je najprej poudarila pomen neprekinjenega razvoja medicine: ?Sama delujem na področju, kjer na eni strani povezujemo hrano in zdravje, na drugi pa razvoj in industrijo. Eno je z drugim zelo povezano.? Neprestano je potrebno krepiti sodelovanje med državami članicami Evropske unije, med znanostjo v medicini in farmaciji, med zdravniki in končnimi uporabniki ? pacienti. ?Brez industrije tudi kvalitetnega zdravstva ne bi bilo. Tehnika in tehnologija sta bistveni za razvoj medicine, zato je njena povezanost z industrijo neizogibna.? Strategija EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast sloni na povečanju inovativnosti v zdravstvu. Tako je danes v trendu intenzivnejši razvoj e-zdravja in telemedicine, poudarek je namreč na iskanju novih možnosti, ki bi omogočile celosten pristop k pacientu.

Mazej Kukovičeva je nadaljevala o problematiki označevanja hrane in o goljufijah, ki se pojavljajo znotraj prehransko-tržnih verig, saj si tudi na tem področju EU prizadeva doseči pomembne spremembe in izboljšave. Za kvaliteto življenja Evropejcev je bistvenega pomena njihova pravica vedeti, kaj pravzaprav pojedo, ?to pa je vloga nas poslancev. V Evropski uniji tako obstaja EFSA, agencija za hrano, ki hkrati služi kot operativni organ, ki omogoča naše delo, trud za izboljšave ter ozaveščanje potrošnikov na tem področju,? je povedala Mazej Kukovičeva.

Prav tako ključnega pomena za zdravje Evrope je ozaveščanje o zlorabi zdravil. Tudi na tem področju si evropski poslanci prizadevajo razširiti znanje o nevarnostih med evropske državljane. ?Zaradi neodgovornega ravnanja z antibiotiki lahko jutri pridemo v situacijo, ko bodo določene bolezni neobvladljive. Te situacije so se v svetu že pojavile.? Pretirana uporaba antibiotikov namreč pomeni naraščajočo odpornost našega organizma na zdravila. ?Kakor na eno strani antibiotiki rešujejo svet, nas lahko na drugi strani tudi uničujejo,? je dejala.

Ob koncu je poslanka Mazej Kukovičeva spregovorila še o problematičnih trendih sodobnega sveta: ?Danes zdravimo anoreksijo pri polnih krožnikih, medtem ko je po svetu lačnih milijardo ljudi. Mlada dekleta podlegajo kultu večne lepote. Poleg tega pa, zlasti v Sloveniji, primanjkuje čuta o tem, da je odgovoren tudi pacient. Zavedati se moramo, da je zdravje najprej v naših rokah. Če se tega ne bomo zavedali, v Sloveniji nikoli ne bomo imeli dovolj zdravnikov. Sodobni trendi žal vodijo v večjo skrb posameznika za svoj zunanji izgled, kot pa za kvaliteto življenja.?

***
Za dodatne informacije se obrnite na:
Živa Vovk, asistentka v pisarni Zofije Mazej Kukovič, +386 (0)591 58 672info@zofijamazejkukovic.net

WordPress theme: Kippis 1.15