Zakaj kandidiram ?

Drage Ljubljančanke in Ljubljančani,

v zadnjem desetletju me je najprej poslovna, nato pa politična pot vodila v Ljubljano. Danes sem po tehtnem premisleku sprejela kandidaturo za županjo mestne občine Ljubljana. Nisem rojena Ljubljančanka, vendar imam tukaj veliko prijateljev. Z mnogimi med vami sem se že srečevala in sodelovala.

Ob odločanju za kandidaturo za županjo Ljubljane sem si postavila veliko vprašanj. Našla sem odgovor za kandidaturo, ki je naravnan na skrb za ljudi. Na skrb za otroke na področju prostora v vrtcih, varnega otroštva in mladosti, na prijazno in zdravo okolje, ki bi omogočilo mladim staršem starševstvo in hkrati kariero in možnosti, da pridejo do svoje strehe nad glavo. Skrb za ustvarjanje pogojev medgeneracijskega sožitja, skrb za starejše. Pospešen razvoj centrov znanja in gospodarstva odprtega v svet.

Nikoli v svojem življenju nisem imela pred sabo lahkih izzivov. V družini nas je bilo sedem otrok, zato smo se naučili pomena ljubezni in solidarnosti. Kot samohranilka imam dve odrasli hčeri, ki se na podlagi socialnega podjetništva ukvarjata z ozaveščanjem o varovanju okolja na globalnem nivoju. Izzivov se ne bojim. Podjetje, ki sem ga rešila pred propadom, sem vodila 15 let in ga razvila v internacionalno gospodarsko družbo za obvladovanje visokih tehnologij na področju okoljevarstva. Kot ministrica za zdravje sem sedela na takrat najbolj vročem stolu v državi. Srečevanje z bolniki, z osebami s posebnimi potrebami, s starejšimi in onemoglimi, mi je vtisnilo poseben pečat pri skrbi za ljudi. Poslovni stiki in predsedovanje Svetu zdravstvenih ministrov Evropske unije pa mi je dalo mednarodne izkušnje in napredne rešitve za povezovanje ljudi in temeljne vrednote kakovosti življenja.

Lani sem nastopila kot kandidatka SDS na volitvah za poslanko v Evropskem parlamentu in bila izvoljena kot osma poslanka skladno z Lizbonsko pogodbo. V korist vodenja mesta Ljubljane bom poslansko mesto v Evropskem parlamentu prepustila naslednjemu.

Ljubljana mora postati LJUBLJANA ZA VSE LJUDI. Postati mora zeleno, cvetoče odprto, strpno Evropsko mesto, postati mora prijazejša do svojih prebivalcev in privlačnejša za tiste, ki tu delajo ali jo obiskujejo. Zato postavljam v središče svojega programa tri prioritete:

SKRB ZA LJUDI IN RAZVOJ GOSPODARSTVA

Ljubljana bo postala evropska metropola, če jo bodo za tako naredili Ljubljančani in Ljubljančanke, zato mora poskrbeti za ljudi in vlagati v ljudi. Izboljšati ponudbo vrtcev, dostopnost do najboljših šol in fakultet in možnosti vseživljenjskega izobraževanja.. Z najemnimi stanovanji rešiti probleme mladih družin, ustvariti okolje, v katerem bodo mladi lahko imeli kariero in hkrati družino. Skrbeti za starejše na lastnem domu. Poskrbeti  za ljudi s posebnimi potrebami. Utrip Ljubljane mora izražati tolerantnost do različnih ver, starosti, političnih usmeritev, različnih kultur in narodnosti.

Ljubljana je univerzitetno in znanstveno središče, zato ima veliko priložnost za ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, za povezovanje znanj in odpiranje novih možnosti sodelovanja s Slovenijo in s svetom. Vzpostavili bomo intenzivno povezavo na poslovnem, raziskovalnem in izobraževalnem področju v krogu Dunaj, Praga, Budimpešta, Zagreb in Benetke, kjer bo v središču Ljubljana. Z atraktivnim okoljem in odprtostjo v svet lahko vzgoji in privabi talente, da postane stičišče kreativnih idej, novih odkritij in podjetij z visoko komponento tehnoloških, finančnih, pravnih ekonomskih in informacijskih znanj. Ljubljana naj postane prestolnica dežele zdravja in turizma.

INFRASTRUKTURA ZA ZDRAVO OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI

Ljubljana potrebuje celovito reformo mestnega prometa in dovolj legalnih parkirnih mest in varnih kolesarskih poti. Zmanjšan hrup, svetlobna onesnaženost, onesnaženost zraka  in manj prometnih zamaškov bodo vplivali na boljše počutje in zdravje ljudi, na zmanjšanje prometnih nesreč in na prihranek časa.

Energetsko učinkovitost stavb in stanovanj bomo dosegli z domačimi znanji in tehnologijami in prihranili na stroških občanov. Pri tem se bodo zmanjšale tudi koncentracije ogljikovega dioksida v zraku. Ponovna uporaba odpadkov bo prinašala nova delovna mesta in prihranke v proračunu. Obnovili bomo objekte za šport in rekreacijo in s tem pripomogli k zdravemu načinu življenja.

MODRO VODENJE V JAVNO KORIST

Ljubljana potrebuje učinkovito, vendar tudi demokratično, strpno in pregledno vodenje, ki bo zasledovalo interes vseh ljudi, ne zgolj interese nekaterih družin, ki bo upoštevalo pravila in dobre poslovne običaje. Potrebuje postavitev prioritet, ki bodo v času krize dvigovale kakovost življenja meščanov tudi na nematerialnih osnovah in hkrati vračanje kreditov iz prezadolženega proračuna mestne občine.

LJUBLJANA ZA VSE LJUDI.

Kandidatka Slovenske demokratske stranke za županjo Mestne občine Ljubljana:

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15