Zakaj v Sloveniji ne deluje Evropski potrošniški center za informiranje potrošnikov?

Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu z veliko večino sprejeli poročilo o programu varstva potrošnikov 2014?2020.

Nov zakonodajni akt bo pripomogel k ohranitvi visoke ravni varstva potrošnikov v Evropski uniji ter jim omogočil, da bodo lažje uveljavljali svoje pravice. Poleg tega je v ospredju tudi pravica do obveščenosti in izobraževanja za zaščito potrošnikov. Z namenom doseganja ciljev potrošniške politike bo v okviru tega programa v obdobju 2014 do 2020 za izboljšanje varstva potrošnikov namenjenih 189 mio. EUR. To državljanom EU sporoča, da je varstvo potrošnikov med prednostnimi nalogami EU.

Zofija Mazej Kukovič (EPP/SDS) je ob tem v svojem govoru na plenarnem zasedanju povedala: ?Samo 15 % potrošnikov pravzaprav ve, da obstajajo centri mrež za zaščito potrošnikov. Zato se moramo založiti z dobrimi in enostavnimi informacijami. Z informacijami, ki jih bodo videli tudi tisti, ki imajo očala, kajti danes se velik del starejših in pa ljudi s posebnimi potrebami zelo težko prilagaja na informacije napisane z majhnimi črkami. Platforme, ki so na internetu sicer omogočajo popolno informiranost, vendar pa morajo biti dovolj prijazne vsem potrošnikom.?

Cilji programa varstva potrošnikov so dobri. Problematično pa je dejansko izvajanje zakonodaje ter informiranje potrošnikov. Primer slabega informiranja je tudi Slovenija. V Sloveniji je obveščanje preko spletne strani Evropskega potrošniškega centra v domeni Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, vendar spletna stran trenutno sploh ne deluje. Za nas je zaskrbljujoče, da prva in glavna informacijska točka za potrošnike ne deluje ter da se v domovini ne zavedajo razsežnosti informiranega potrošnika. Kot je zaključila Mazej Kukovičeva: ?Zavedajmo se, da je tudi naše zdravje še kako odvisno od tega, kako informirani smo kot potrošniki.?

WordPress theme: Kippis 1.15