Za mesto z dušo in tradicijo

Danes sem se srečala s predstavniki štirih obrtnih zbornic mesta Ljubljane. Opozorili so me na izjemno visoke zemljiške prispevke, zelo visoke najmenine za najem prostorov za obrtno dejavnost in na moteče prometne zamaške v mestu. Posebno poudarjajo nujnost razvoja ambientov za druženje v četrtnih skupnostih (da se ne ponovi primer Plave lagune, ki jo je mestna oblast pustila propasti, na nujnost hitrejšega javnega prevoza in na odmiranje, mestu pa je treba nujno vrniti dušo in mu dopustiti pridih tradicionalnih znanj. Ponovno smo ugotovili, da je od dragocene tradicionalne obrti ostala samo preprodaja. Zato je zelo pomembno vzpodbujanje malega gospodarstva in ohranjanja centra, kot izvora tradicije.
Zofija Mazej Kukovič
WordPress theme: Kippis 1.15