Za boljši jutri: boj proti vse pogostejši antimikrobni odpornosti

Danes smo na Ministrstvu za zdravje, skupaj z ministrom za zdravje, Tomažem Gantarjem, sodelavci in ostalimi strokovnjaki iz Javne agencije za medicinske pripomočke in zdravila, Inštituta za varovanje zdravja ter z Veterinarske uprave RS razpravljali o vse pomembnejši tematiki naraščajoče antimikrobne odpornosti.

Slednja postaja vse bolj pomembna tako na evropski ravni, kot tudi globalno. Povečana antimikrobna odpornost predstavlja eno izmed največjih groženj človeškemu zdravju, saj posledično lahko privede do pojava mnogih nalezljivih bolezni. Tekom današnje razprave sem poudarila pomembnost skupnega, celovitega pristopa in zavedanja o enem zdravju, saj antimikrobna odpornost predstavlja grožnjo tako v humani medicini kot tudi v veterini in kmetijstvu. Odporne bakterije ne poznajo meja, posledično ogrožajo zdravje ljudi ter živali.

Na naši strani je odgovornost ozaveščanja javnosti o tako pomembni tematiki in spodbujati ljudi k primerni, previdni in pravi uporabi antibiotikov. Na družbeni ravni je potrebno širiti spoznanje o preventivnih ukrepih, ki so ključ do rešitve v boju proti antimikrobni odpornosti.

Veliko energije je že bilo vložene, Slovenija je naredila velik premik naprej v boju proti antimikrobni odpornosti, kljub temu pa moramo ostati aktivni in postati ambicioznejši. Zavedati se moramo, da je zdravje eno in nedeljivo. Antimikrobna odpornost predstavlja grožnjo vsem nam. Zavedanje te problematike je ključno in je del rešitve za vse nas, za prihodnje generacije, za boljši in bolj zdrav jutri.

Ohranjati zdravje je najpomembnejše, kar lahko storimo sami zase, zato v Evropskem parlamentu intenzivno iščemo rešitve in nove pristope na poti pri soočanju s tako pomembnim izzivom.

Zofija Mazej Kukovič

WordPress theme: Kippis 1.15